Faktura jest głównym dokumentem uwierzytelniającym zrealizowaną transakcję sprzedażową usług albo towarów. Wyjątkiem jest sprzedaż ewidencjonowana przy pomocy kas fiskalnych, gdyż wystawiany jest wówczas paragon sprzedażowy. Ustawa dopuszcza możliwość wypisywania sześciu rodzajów faktur:
 • faktury pro forma (przedwstępnej)
 • faktury VAT
 • faktury RR (wystawianej przez nabywców produktów rolnych od rolników ryczałtowych)
 • faktury korygującej
 • faktury końcowej (rozliczeniowej)
 • faktury zaliczkowej
Bez względu na rodzaj faktury, [zawierać ona powinna|zawrzeć w niej powinno się takie dane jak:
 • stawki podatku VAT
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów lub usług, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
 • sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz nie podlegającym opodatkowaniu
 • jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub ilość wykonanych usług
 • nazwę towaru lub usługi
 • numer identyfikacji podatkowej nabywcy i sprzedawcy
 • wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż netto
 • miesiąc, dzień oraz rok albo miesiąc i rok sprzedaży
 • datę wystawienia faktury
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku
 • kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie
 • unikalny numer faktury wraz z jej typem
 • wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwota podatku, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu
 • imiona i nazwiska lub nazwy albo nazwy skrócone nabywcy i sprzedawcy oraz ich adresy
Faktura służy w celach podatkowych. Od kwot na niej uwzględnionych, odprowadzić należy bowiem stosowny podatek od towarów i usług, w skrócie zwany VAT.