Negatywne dane BIK są przyczyną odmowy udzielenia kredytu (często też innych usług finansowych) przez banki, nic więc dziwnego, że wiele osób zastanawia się czy możliwe jest wyczyszczenie historii BIK. W wielu przypadkach klienci banku nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że ich dane wpisane są do systemu. Jakie dokładnie dane zawiera BIK i jak można to sprawdzić? Czy warto zastanawiać się nad wyczyszczeniem informacji na swój temat? Sprawdź!

Jakie dane zawiera BIK?

BIK zawiera informacje m.in. o:

  • kredytach na zakup towarów, usług i papierów wartościowych,
  • kredytach niecelowych i studenckich,
  • kredytach mieszkaniowych i pracowniczych,
  • poręczeniach kredytowych,
  • kredytach odnawialnych,
  • zobowiązaniach karty detalicznej, karty kredytowej, karty debetowej oraz
  • limicie debetowym w ROR.

Znajdują się tam zarówno te pozytywne informacje (czyli terminowo spłacane kredyty) jak i negatywne (opóźnienia w spłatach kredytów czy kredyty nie spłacane w ogóle). Dane dotyczą wszystkich rachunków kredytowych prowadzonych przez banki i SKOK-i.

Jak sprawdzić swoją historię w BIK?

Każdy kto jest zainteresowany swoją historią kredytową, może pobrać raport na stronie Biura Informacji Kredytowej. Powinien jednak podać swoje dane i zrobić przelew identyfikacyjny na kwotę 1 zł.

Czy jest możliwe wyczyszczenie historii BIK?

Tak. Jakie dokładnie dane mogą być usunięte z Biuro Informacji Kredytowej określa Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe (Dz.U.1992.72.359). Mianowicie, usunięte zostają dane:

  • gdy klient spłacił swoje zobowiązanie i minęło 5 lat od daty spłaty danego (problematycznego) kredytu,
  • gdy instytucja kredytująca danego klienta prześle do BIK błędne dane.

Klient banku samodzielnie może wyczyścić swoją historię w BIK, wycofując zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W rezultacie skutkuje to wykasowaniem wszelkich informacji na jego temat, nie tylko tych negatywnych, ale również pozytywnych.

Czy warto wyczyścić swoją historię w BIK?

Na rynku mnożą się firmy, które oferują usługę „Czyszczenia BIK”. Rzeczywiście, stosując wyżej opisany mechanizm, czyli wycofując w imieniu klienta pozwolenie na przetwarzanie danych osobowych przez bank, który dokonał negatywnego wpisu, są w stanie osiągnąć, iż historia kredytowa klienta zostanie całkowicie wyczyszczona. Jak już zostało wspomniane, skasowane zostają nie tylko te negatywne, ale również pozytywne informacje, przez co taki klient z punktu widzenia banku staje się całkowicie anonimowy. W rezultacie bank posiada informacje o otrzymanych przez klienta kredytach, który jednocześnie nie posiada żadnej historii kredytowej. Specjaliści ostrzegają, że w rzeczywistości uzyskanie kredytu bez historii kredytowej jest zasadniczo niemożliwe i w oczach banku anonimowość finansowa klienta jest czynnikiem automatycznie dyskwalifikującym. Bowiem lepiej mieć negatywną historię kredytową (którą z czasem można poprawić) niż nie mieć jej wcale. Zobacz też:

zus płatnik

Darmowe ogłoszenia