Przyszedł wrzesień. Jak co roku powoli kończy się lato, a dzieci idą do szkoły. Wrzesień 2015 różni się jednak od poprzednich przynosząc  pewne udogodnienia dla polskich przedsiębiorców. Otóż już w tym miesiącu ma zostać otwarte tzw. centrum obsługi podatnika.

Centrum obsługi podatnika - co to takiego?

W ramach centrum obsługi podatnika mikroprzedsiębiorcy, przez pierwsze 18 miesięcy prowadzenia działalności mogą korzystać z usług asystenta podatnika. Asystent ma za zadanie czuwać nad ich poczynaniami, udzielając im m.in. niezbędnych informacji na temat obowiązków podatkowych oraz pomagając wypełnić deklaracje podatkowe.

Do obowiązków pracowników centrum obsługi podatnika należeć będzie także przyjmowanie podań i deklaracji oraz wydawanie zaświadczeń  wraz z niezbędnymi dla przedsiębiorców wyjaśnieniami przepisów prawa podatkowego, niezależnie od właściwości miejscowego organu podatkowego. W centrum obsługi podatnika niezbędne informacje uzyskać będą mogły również podmioty, które dopiero planują rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Obsługa i wsparcie podatnika będą realizowane także poprzez udostępnienie stanowiska komputerowego umożliwiającego dostęp do właściwej strony internetowej - portalu podatkowego.

Ustawa o administracji podatkowej

Wszystko to za sprawą nowej ustawy o administracji podatkowej, która w 2016 r. zastąpi obecnie obowiązującą ustawę o urzędach i izbach skarbowych. Ustawa uwzględnia również usprawnienie obsługi podatników, które rozpoczną się właśnie w tym miesiącu poprzez otwarcie centrum obsługi podatnika.

W późniejszym terminie (2016 r.) ustawodawca  przewiduje dodatkowo stworzenie Bazy Wiedzy Administracji Podatkowej, zawierającej interpretacje przepisów podatkowych, orzeczenia sądów oraz niezbędne broszury informacyjne. Dzięki temu każdy podatnik ma otrzymywać jednolitą informację dotyczącą stosowania przepisów prawa podatkowego, niezależnie od jego miejsca zamieszkania.

Ma powstać także Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, którego dyrektor będzie posiadał status organu podatkowego oraz Centralny Rejestr Danych Podatkowych, który ma zapewnić warunki prawne umożliwiające wymianę informacji bezpośrednio pomiędzy jednostkami administracji podatkowej. Administracja podatkowa ma dodatkowo przejąć od wojewodów zadania związane z poborem należności wynikających z grzywien nakładanych mandatami karnymi.