Już 1 kwietnia 2013 roku weszło w życie rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych. Wśród wielu zmian znalazła się również nowość odnośnie zamieszczanej na paragonie fiskalnym informacji na temat sprzedawanego towaru. Nowy przepis mówi, że ma ona pozwalać na “jednoznaczną identyfikację” przedmiotu transakcji. Regulacja odnośnie tego przepisu zaczęła obowiązywać od 1 października 2013 roku - od tego czasu nazwa towaru na paragonie jest obowiązkowa, dlatego też należy pamiętać o poprawnie wystawionym paragonie.