Wiele banków stara się zachęcić klientów do korzystania z swoich usług. W tym celu oferują  różnorodne dodatkowe produkty jak np. 100 złotych na strat czy  tzw. moneyback.

Czym tak właściwie jest moneyback?

Moneyback jest usługą polegającą na tym, że bank zwraca swojemu klientowi określony procent wydatków, które zostały opłacone przy użyciu karty. Tego typu praktyki są bardzo popularne i oferowane przez wiele banków. Klienci, w tym również firmy okazują duże zainteresowanie tego typu produktom

Czy moneyback stanowi przychód?

Tak, otrzymane przez podatników pieniądze stanowią przychód i należy uwzględnić go w zeznaniu rocznym. Takie stanowisko przyjmują organy podatkowe. Banki powinny swoim klientom przekazać PIT-8C na podstawie, którego rozliczenie mogłoby zostać dokonane. Obowiązek ten wynika z  z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednak banki uważając, że jest to program lojalnościowy nie chcą ich wydawać. W kwestii tej zostały również wydane wyroki, które chronią banki. Jednak ochronie nie podlegają klienci banków, którzy tak czy inaczej muszą wykazać dochód.

Jak wynika z interpelacji nr 13886 do Ministra Finansów, moneyback zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym stanowi przychód z innych źródeł i podlega opodatkowaniu wg zasad ogólnych.

Deklarację PIT- 8C  bank jest obowiązany w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, którzy w Polsce podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Jeżeli bank odmówi wydania PIT-8C twierdząc, że jesteśmy objęci programem lojalnościowym, co nie tworzy obowiązku pobierania podatku, wówczas należy samemu wpisać do PIT wysokość uzyskanej premii.

Działalność gospodarcza a moneyback

Przedsiębiorcy prowadzący Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów wiedząc, że bank nie przekaże im PIT-8C, przychód mogą wykazać w dacie jego otrzymania w kolumnie 8- pozostałe przychody. Podstawą księgowania takiego przychodu będzie wyciąg bankowy.