Od 2018 roku wszyscy czynni podatnicy VAT zobowiązani są do comiesięcznego generowania i wysyłania do Ministerstwa Finansów pliku JPK VAT. I choć początkowo plik można było wysyłać jedynie za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego, Ministerstwo Finansów wyszło podatnikom naprzeciw, udostępniając możliwość autoryzacji wysyłki pliku kwotą przychodu. Możliwość korzystania z tej formy miała być jednak ograniczona czasowo. Kiedy nastąpi likwidacja możliwości podpisywania JPK VAT przychodem i czy w ogóle taka forma wysyłki pliku nie będzie możliwa w przyszłości? Sprawdźmy!

Kto może wysyłać plik JPK_VAT za pośrednictwem kwoty przychodu?

Możliwość autoryzacji JPK_VAT za pomocą kwoty przychodu została udostępniona w lutym 2018 roku przed złożeniem pierwszych jednolitych plików kontrolnych dla rejestrów VAT. Z metody tej nie mogą jednak korzystać wszyscy podatnicy. Rozwiązanie dostępne jest dla przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Natomiast podatnicy, którzy prowadzą spółki osobowe lub kapitałowe, wysyłki mogą jedynie dokonywać, podpisując plik podpisem kwalifikowanym.

Jak odbywa się podpisywanie pliku przychodem?

Czynni podatnicy VAT po wygenerowaniu pliku JPK VAT mają możliwość wysyłki, podpisując go kwotą przychodu z 2017 roku (dla plików wysyłanych w 2019 roku). Dodatkowo oprócz przychodu podatnicy podają również inne dane w celach autoryzacji wysyłki, takie jak: imię i nazwisko przedsiębiorcy, datę urodzenia oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). Istotne, aby wszystkie dane były wprowadzone bezbłędnie, ponieważ w innym wypadku plik nie zostanie dostarczony do MF.

Ważne!
Jeśli plik zostanie dostarczony po terminie ze względu na błędne dane autoryzacyjne lub z uwagi na wysyłkę bez zachowania odpowiedniego wyprzedzenia (ponieważ serwery MF mogą być przeciążone i wysyłka może potrwać od kilku do nawet kilkunastu godzin), to w celu uniknięcia konsekwencji zaleca się złożyć do urzędu skarbowego tzw. czynny żal.

Likwidacja możliwości podpisywania JPK VAT przychodem

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane, możliwość wysyłki JPK VAT za pomocą danych autoryzacyjnych udostępniona będzie do końca 2019 roku. Oznacza to, że w 2019 roku zapowiadana likwidacja możliwości podpisywania JPK VAT przychodem nie weszła w życie.

Kwotą przychodu podpiszesz deklarację VAT-7/VAT-7K

W 2019 roku podatnicy mogą nadal podpisywać kwotą przychodu deklaracje VAT-7 oraz VAT-7K. Przy czym należy podkreślić, że z metody tej mogą korzystać jedynie podatnicy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Spółki mogą wykorzystać do tego podpis kwalifikowany.

Ważne!
Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Finansów, w celu uproszczenia systemu podatkowego w Polsce oraz zminimalizowania obowiązków przedsiębiorców, w drugiej połowie 2019 roku zarówno plik JPK VAT, jak i deklarację VAT ma zastąpić jeden plik JPK_VDEK.

Jakie formy wysyłki JPK VAT są dostępne?

W 2019 roku podatnicy mają trzy możliwości wysyłki pliku JPK_VAT do Ministerstwa Finansów:

  • podpisując podpisem kwalifikowanym (własnym bądź osoby do tego upoważnionej),
  • podpisując profilem zaufanym,
  • podpisując kwotą przychodu z 2017 roku.

Profil zaufany to bezpłatna forma wysyłki możliwa do nabycia dla każdego podatnika. Profil zaufany można założyć w serwisie Profilu Zaufanego lub poprzez internetowe konto bankowe. Profil zaufany jest wydawany terminowo na 3 lata. Po upływie tego okresu należy go przedłużyć na kolejne 3 lata.

Podpis kwalifikowany to rozwiązanie płatne. Podatnicy, którzy chcą mieć własny podpis kwalifikowany, są zobowiązani do zakupienia go od wybranej firmy z listy dostępnych firm na stronie NCCert. Cena podpisu kwalifikowanego jest zależna od wybranego dostawcy, okresu ważności certyfikatu oraz rodzaju urządzenia do składania podpisu.

Wysyłka JPK VAT w systemie wFirma.pl

System wFirma.pl umożliwia wysyłkę pliku JPK_VAT:

  1. Za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego 

Aby wysłać plik, należy skorzystać z zakładki: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, gdzie należy zaznaczyć wygenerowany plik JPK_VAT na liście. Następnie z górnego menu należy wybrać opcję WYŚLIJ DO MF i w pojawiającym się oknie przejść do zakładki WŁASNY PODPIS.

likwidacja możliwości podpisywania jpk vat przychodem

Szczegółowe omówienie procesu wysyłki znajduje się w artykule pomocy: Wysyłka JPK VAT przy użyciu własnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Ważne!
W systemie możesz również skorzystać z wysyłki pliku JPK VAT za pomocą podpisów kwalifikowanych osób upoważnionych z wFirma.pl, o czym więcej w artykule: Wysyłka JPK_VAT przy użyciu podpisu elektronicznego należącego do wFirma.pl

     2. Za pomocą profilu zaufanego

W tym celu należy w zakładce START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY odszukać plik i zaznaczyć. Następnie z górnego menu należy wybrać opcję WYŚLIJ DO MF i w pojawiającym się oknie przejść do zakładki ePUAP.

likwidacja możliwości podpisywania jpk vat przychodem

Szczegółowe omówienie wysyłki znajduje się w artykule pomocy: Wysyłka JPK_VAT przy użyciu profilu zaufanego

Podsumowując, likwidacja możliwości podpisywania JPK VAT przychodem nie weszła w życie. W związku z tym przedsiębiorcy nadal mogą korzystać z dotychczas obowiązujących form podpisów.