Aktualnie podatnicy mogą elektronicznie przesyłać część deklaracji do urzędów skarbowych. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie pozwalające zaoszczędzić czas i nerwy. Obecnie w przypadku większości deklaracji nie jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny.

Jednak jak zapowiada Ministerstwo Finansów to nie koniec zmian w tym zakresie. Od połowy roku 2015 ma zacząć funkcjonować system e-Podatki.

Podatnicy będą mogli nie tylko wysyłać deklaracje w formie elektronicznej, dodatkowy atut stanowić będzie dostęp do własnego konta podatnika, które ułatwi coroczne rozliczenia a także kontakt z urzędem skarbowym.

Głównym celem tego projektu jest uproszczenie systemu poboru podatków poprzez usprawnienie wewnętrznych procesów biznesowych administracji podatkowej.

Do podstawowych produktów projektu e- Podatki można zaliczyć:

  • scentralizowany System Poboru,
  • centralną Bazę Danych,
  • system zarządzania IT,
  • system obsługi spraw i procesów pracy,
  • system wymiany Informacji Wewnętrznej,
  • koncepcję zmian prawnych w zakresie wymiaru i poboru podatków (zmiany Ordynacji Podatkowej).

Od 12 stycznia 2012 r. wiadomo już że budową, wdrożeniem i utrzymaniem systemu e-Podatki wraz z usługami dodatkowymi zajmie się jedna z warszawskich spółek, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę spośród firm startujących w przetargu.

Jak oficjalnie wiadomo koszt realizacji całego projektu wynosi 232 101 000 złotych, przy czym nie można zapomnieć, że będzie on współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.