Przed zarejestrowaniem przedsiębiorstwa, przyszły właściciel powinien dobrze zastanowić się nad formą prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Od tej decyzji może zależeć przyszłość powstającej firmy. Nad czym musi zastanowić się startujący przedsiębiorca?
 

Decyzja o formie działalności - jak ją podjąć?

  Pierwszą decyzją jest, czy decyduje się na prowadzenie firmy w pojedynkę, czy też zaangażuje w to wspólników. Przedsiębiorca z rodzajów działalności gospodarczej ma do wyboru: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę komandytową, spółkę cywilną, samozatrudnienie, spółkę partnerską, spółkę jawną i spółkę akcyjną. Jeżeli jedyną osobą odpowiedzialną za prowadzenie oraz reprezentowanie przedsiębiorstwa jest właściciel, to mamy do czynienia z przedsiębiorstwem jednoosobowym. Pozytywnym aspektem w takiej sytuacji jest fakt, że nie ma obowiązku dzielenia z nikim własnych dochodów. Z kolei negatywnym aspektem jest odpowiadanie w sposób wyłączny za decyzje związane z biznesem. Jeżeli biznesmen nie zamierza otwierać podmiotu gospodarczego indywidualnie, ma możliwość otworzyć ze wspólnikami spółkę. W spółce jawnej oraz cywilnej każdy ze wspólników rozdzielnie odpowiada za decyzje przedsiębiorstwa własnym majątkiem. Otwierając spółkę jawną, trzeba umieścić przynajmniej nazwisko jednego wspólnika w nazwie działalności gospodarczej. Spółkę partnerską mają prawo otworzyć tylko osoby fizyczne, które zajmują się tzw. wolnym zawodem. Pozostały jeszcze spółki komandytowe, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne. Każda z nich jest różna oraz każdą z nich opisują inne ustawy. Zobacz też:
Skrócenie okresu wypowiedzenia Odpowiedzialność materialna Dofinansowanie pfron