Kapitał zakładowy jest pierwotnym wkładem właścicieli wniesionym przy założeniu spółki. Jego wysokość nie jest stała i może być zmieniana w trakcie rozwoju firmy. Kodeks spółek handlowych przewiduje jednak minimalną wartość kapitału zakładowego.

SpółkaLimity (kapitału i udziałów)
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kapitał zakładowy - co najmniej 5 000 zł

Wartość nominalna udziału - nie niższa niż 50 zł

Spółka komandytowo - akcyjna Kapitał zakładowy - co najmniej 50 000 zł
Spółka akcyjna

Kapitał zakładowy - co najmniej 100 000 zł

Wartość nominalna akcji - nie niższa niż 1 gr