Najczęstszą formą zakupu pojazdu w firmie jest leasing, należy jednak podkreślić, że na znaczeniu zyskuje również długoterminowy najem samochodu. Sprawdź, na czym on polega!

Leasing samochodu osobowego

Leasing jest najpopularniejszą formą zakupu pojazdu na firmę. Leasing polega na dzierżawie samochodu bez ponoszenia wysokich kosztów w okresie leasingowym. Jednak po wygaśnięciu leasingu koszty użytkowania pojazdu drastycznie wzrastają. W związku z czym najlepszym rozwiązaniem jest jego sprzedaż. W związku z tym, że  rynek samochodów osobowych jest nieprzewidywalny i zmienny nie ma pewności że taki pojazd uda nam się szybko sprzedać.  

Długoterminowy najem samochodu

W przypadku długoterminowego najmu pojazdu po okresie najmu pojazd wraca do podmiotu finansującego. W takiej sytuacji możliwy jest wykup pojazdu jednakże jest to rozwiązanie nieopłacalne ponieważ cena wykupu jest wysoka. Związane jest to z faktem, że w okresie trwania umowy najmu przedsiębiorca ponosi wyłącznie koszty związane ze zużyciem pojazdu a nie ponosi kosztów wykupu.

Umowa najmu określa przewidywany przebieg pojazdu w okresie trwania umowy. Dzięki czemu przedsiębiorca jest w stanie określić wysokość kosztów związanych z eksploatacją pojazdu.

Cena najmu obejmuje również ubezpieczenie assistance oraz pojazd zastępczy. Możliwe jest również zajście sytuacji w której umowa obejmować będzie koszty paliwa.

W przypadku długoterminowego najmu możliwe jest rozłożenie płatności na miesięczne raty. Daje to przedsiębiorcy możliwość zaplanowania budżetu

Długoterminowy najem samochodu jest również dla przedsiębiorcy korzystny ponieważ nie musi się on zajmować kwestiami administracyjnymi związanymi z pojazdem ponieważ leżą one po stronie firmy finansującej, która jest odpowiedzialna za pełne przygotowanie pojazdu do wydania klientowi.

Zobacz też:

lista obecności

Dokumenty magazynowe

pit 11 elektronicznie

Katalog firm