Monitorowanie zmieniających się przepisów i zawiłości prawnych, nie dla wszystkich właścicieli firm są jasnymi oraz łatwymi do przyswojenia składnikami wiedzy z dziedziny podatków. Zamiast tracić kilka godzin na długie, żmudne rozliczenia można własne obowiązki przekazać specjaliście, który zajmuje się doradztwem podatkowym. Doradca podatkowy zajmuje się takimi kwestiami jak: porady dotyczące skonkretyzowanych sytuacji podatkowych, rozwiązywanie problemów związanych z podatkami, dokonywanie rozliczeń podatkowych, porady w zakresie aktów prawnych, prowadzenie dokumentacji podatkowej, jak również konsultacjami i poradami pojawiającymi się podczas prowadzenia działalności gospodarczej lub zakładania działalności gospodarczej. Wśród licznych elementów, jakie może obejmować doradztwo podatkowe można zaliczyć takie elementy, jak: podatek dochodowy, analizowanie i opracowywanie różnego rodzaju umów, podatki międzynarodowe, umowy i podatki w zakresie zatrudniania obcokrajowców albo zatrudniania za granicą, podatek VAT, ceny transferowe, ryzyko podatkowe, składki na ubezpieczenie społeczne, cła, postępowania sądowe, jak również podatkowe, akcyza, obliczanie składek i ewentualnych ulg w przypadku różnych form opodatkowania firmy. Wybitny doradca podatkowy jest specjalistą z zakresu podatków i prawa podatkowego. Jego umiejętności muszą bazować nie tylko na teoretycznej wiedzy zdobytej na studiach, ale też na wieloletnim doświadczeniu zawodowym. Dodatkowo, doradca powinien przejawiać zaangażowanie i chęć chęć stałego poszerzania swojej wiedzy , gdyż samodoskonalenie się jest ważnym elementem wciąż ewoluującego prawa podatkowego. Zobacz też:
przelicznik wynagrodzenia