Obserwowanie ewoluujących przepisów i zawiłości prawnych, nie dla wszystkich przedsiębiorców są jasnymi oraz łatwymi do przyswojenia składnikami wiedzy z zakresu podatków. Zamiast tracić kilka godzin na długie, żmudne rozliczenia można swoje obowiązki powierzyć specjaliście, zajmującemu się doradztwem podatkowym.

Doradztwo podatkowe -  w czym może Ci pomóc?

Podstawowymi elementami, jakimi zajmują się firmy doradcze to: dokonywanie rozliczeń podatkowych, rozwiązywanie problemów związanych z podatkami, porady w zakresie aktów prawnych, prowadzenie dokumentacji podatkowej, porady dotyczące skonkretyzowanych sytuacji podatkowych, jak też poradami i konsultacjami występującymi podczas prowadzenia przedsiębiorstwa bądź zakładania działalności gospodarczej. Do zadań doradcy należy realizacja takich czynności jak: ryzyko podatkowe, podatek VAT, obliczanie składek i ewentualnych ulg w przypadku różnych form opodatkowania firmy, ceny transferowe, podatki międzynarodowe, podatek dochodowy, postępowania sądowe, jak też podatkowe, cła, analizowanie oraz opracowywanie różnego rodzaju umów, umowy i podatki w zakresie zatrudniania obcokrajowców albo zatrudniania za granicą, akcyza, składki na ubezpieczenie społeczne. Wybitny doradca podatkowy jest fachowcem z dziedziny podatków i prawa podatkowego. Jego wiedza musi bazować nie tylko na teoretycznej wiedzy zdobytej na studiach, ale również na długoletnim doświadczeniu zawodowym. Dodatkowo, doradca musi przejawiać zaangażowanie i chęć rozwoju , bo samodoskonalenie się jest znaczącym elementem ciągle ewoluującego prawa podatkowego.