W roku 2014 poza zmianami na gruncie ustawy o VAT nie można zapomnieć o innych planowanych na ten okres nowelizacjach. Najpóźniej 13 czerwca 2014 roku w życie powinny wejść regulacje dotyczące ochrony praw konsumentów obejmujące swoim zakresem także działalność e-sklepów. Polska jest bowiem wciąż w trakcie implementowania przepisów unijnych do krajowego systemu prawnego. Co czeka e-sklepy w 2014 roku?

Nowe przepisy dotyczą również sklepów internetowych

Wśród najważniejszych zmian, jakie planuje się wprowadzić w zakresie dotyczącym praw konsumenta wyróżnić można:

  • wydłużenie czasu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość (np. zakupy w e-sklepie), co oznacza, że okres rezygnacji wydłuży się z dotychczasowych 10 do 14 dni,
  • wydłużenie czasu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość do 12 miesięcy od upływu 14-dniowego terminu, jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy,
  • rozszerzenie zakresu zwrotu o minimalny koszt przesyłki (nie wg formy, z której skorzystał dany klient), co dotychczas w ogóle nie miało miejsca - zwrot dotyczył jedynie wartości za towar,
  • jednoznaczne doprecyzowanie kwestii odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu, która spoczywa na sprzedającym,
  • powstanie obowiązku poinformowania klienta o wszystkich dodatkowych kosztach oraz o samej konieczności zapłaty za zamówienie,
  • zakazanie używania przez sprzedawców automatycznie zaznaczanych checkboxów w kwestii wyrażania zgody na otrzymywanie oferty handlowej.

Zmiany w regulaminie i formularzach sklepów internetowych

Właściciele sklepów internetowych powinni śledzić zmiany przepisów w prawie konsumenckim, ponieważ ich wejście w życie oznacza konieczność znowelizowania dotychczasowej polityki sprzedaży.

Szczególną uwagę należy zwrócić na regulamin sklepu, który powinien zostać zaktualizowany z uwzględnieniem nowych regulacji, ale także na wyświetlane w witrynie sklepu formularze, pojawiające się w trakcie dokonywania zakupu. Konieczne będzie bowiem podporządkowanie się wymienionym w nowej ustawie regulacjom, o których przedsiębiorca będzie miał obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały. Informacja może nastąpić najpóźniej w chwili złożenia propozycji zawarcia umowy, a więc w przypadku sklepów internetowych, podczas uzupełniania formularza zamówienia.

Cel nowelizacji

Wprowadzane zmiany mają przede wszystkim ujednolicić i doprecyzować przepisy dotyczące umów konsumenckich, zarówno tych zawieranych bezpośrednio w sklepie, jak i tych na odległość (np. przez Internet). Wpłynie to na zwiększenie zaufania klientów do zakupów w sieci, a tym samym przyniesie jeszcze większy wzrost popularności e-handlu.

W celu jednakowego stosowania przepisów w każdym z państw członkowskich UE planuje się również sporządzenie jednolitego formularza odstąpienia od umowy.

Wyłączeni spod nowych regulacji

Ustawa o prawach konsumenta nie będzie dotyczyła umów zawieranych przez Internet, gdy wartość przedmiotu umowy nie przekroczy równowartości 10 EUR przeliczonych na złote polskie według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zawarto umowę.