Przez wzgląd na fakt, iż umowa zlecenia i umowa o dzieło to bardzo często wykorzystywane kontrakty cywilnoprawne, a każdy z nich spełnia zupełnie inne funkcje i wymaga zastosowania innych przepisów prawa, bardzo ważna jest umiejętność ich odróżniania. Przy decydowaniu się na jedną z umów cywilnoprawnych należy wziąć pod uwagę kilka czynników - przedmiot umowy, oznaczenie umowy stron, to czy ma się do czynienia z okresem trwania umowy czy z okresem wykonywania umówionej pracy, zasady odpłatności, termin zapłaty za wykonanie pracy, jej efekt, dopuszczalność posłużenia się zastępcą oraz sposób rozliczania umowy. Jak widać elementów, które mogą być różne dla obu tych kontraktów jest bardzo wiele. Jednym z podstawowych, który przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę na samym początku rozważań, jest przedmiot umowy.