consulting_services_4Faktura VAT-RR jest dość specyficzna - to jeden z niewielu przypadków, kiedy to nabywca wystawia ją odbiorcy.   

Faktury VAT RR są wystawiane przez nabywców produktów rolnych i usług rolniczych od rolników ryczałtowych. Dodatkowo do faktury RR sporządza się osobny dokument w dwóch egzemplarzach, którego oryginał powinien posiadać nabywca, o następującej treści: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług”.

Zobacz też:

przelicznik brutto