ClipboardDotyczą one odpłatnych dostaw i świadczeń usług na terytorium kraju, eksport oraz wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.

Faktury VAT muszą być wystawiane przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni. W innym przypadku, np. podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego lub wykonujący czynności zwolnione przedmiotowo z podatku, mogą wystawiać zarówno faktury, jak i rachunki - jest to związane ze zmianą wprowadzoną w przepisach od stycznia 2013 r. To samo dotyczy rolników ryczałtowych sprzedających towary i świadczący usługi rolnicze. Podatnik nie może zrezygnować z wystawienia faktury VAT, chyba że sprzedaż jest dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W tym przypadku podatnik wystawia fakturę VAT tylko na życzenie nabywcy. Podatnik z reguły wystawia standardową fakturę VAT. Istnieją jednak dwa wyjątki. Jeżeli podatnik rozlicza VAT metodą kasową, to wtedy dokumentuje sprzedaż fakturą VAT-MP. Oprócz szablonowych danych zawiera ona również napis "metoda kasowa" oraz termin płatności należności określonej w fakturze. Z kolei jeżeli podatnik świadczy usługi turystyczne lub zajmuje się dostawą towarów używanych, kolekcjonerskich, antyków lub dzieł sztuki, w tym przypadku powinien wystawiać fakturę VAT marżę.

Zobacz też:

brutto netto wynagrodzenie