Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie prowadzonej działalności w ramach inicjatywy JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne europejskie zasoby dla MŚP). W naszym kraju przedsięwzięcie funkcjonuje na poziomie regionalnych programów operacyjnych. Obecnie o wsparcie finansowe mogą powalczyć przedsiębiorcy z województwa dolnośląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego. Inicjatywa JEREMIE może stać się alternatywnym źródłem pozyskania środków finansowych na rozpoczęcie, a także rozwój organizacji, która nie uzyskałyby kredytu od instytucji finansowych takich jak bank czy fundusz inwestycyjny. Projekt wart jest zainteresowania, gdyż oprocentowanie pożyczki wynosi od 0,25% p.a., nie jest pobierana także prowizja ani opłaty dodatkowe związane z jej udzieleniem.

Jak funkcjonuje inicjatywa JEREMIE?

Schemat działania inicjatywy JEREMIE nie jest skomplikowany. Unia Europejska przekazuje część środków pochodzących z Funduszy Europejskich na realizację regionalnych programów operacyjnych, zarządzanych przez urzędy marszałkowskie poszczególnych województw. W jednostce samorządowej tworzony jest fundusz powierniczy, którego menedżerem zostaje Bank Gospodarstwa Krajowego. Następnym ogniwem w całej procedurze inicjatywy JEREMIE stają się pośrednicy finansowi, którym oferowane są następujące instrumenty finansowe:

 • pożyczki globalne,

 • reporęczenia,

 • linia finansowa,

 • poręczenia portfelowe,

 • wsparcie kapitałowe funduszy dot. transferu technologii oraz funduszy typu „mezzanine”.

Pośrednicy współpracują bezpośrednio z beneficjentami inicjatywy JEREMIE, czyli przedsiębiorcami, proponując im wsparcie finansowe w postaci:

 • poręczenia,

 • kredytów oraz pożyczek,

 • kapitału typu venture, mezzanine na rozwój działalności.

Inicjatywa JEREMIE - kto może skorzystać ze wsparcia

Pożyczki, kredyty oraz poręczenia kierowane są do przedsiębiorstw, działających w sektorze MŚP. O wsparcie finansowe mogą się ubiegać podmioty, które:

 • mają trudności z pozyskaniem środków finansowych od banków,

 • rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, w szczególności start-upy, absolwenci uczelni wyższych i szkół średnich,

 • nie posiadają historii kredytowej lub zabezpieczeń o określonej wartości.

Jakie środki zostaną rozdysponowane dzięki inicjatywie JEREMIE?

Bank Gospodarstwa Krajowego, będący menedżerem wojewódzkich funduszy powierniczych, obecnie ma do rozdysponowania następujące środki:

 • w województwie dolnośląskim -  405,73 mln zł,

 • w województwie łódzkim - 188,63 mln zł,

 • w województwie mazowieckim 61,50 mln zł,

 • w województwie pomorskim - 287,39 mln zł,

 • w województwie wielkopolskim - 501,30 mln zł,

 • w województwie zachodniopomorskim - 280,00 mln PLN.

Jest więc o co powalczyć, gdyż łączna wartość dofinansowania kształtuje się na poziomie 1,7 mld zł.

Ważne!
Przedsiębiorca, który chce ubiegać się o pożyczkę udzieloną w ramach inicjatywy JEREMIE, powinien wejść na stronę BGK i w zakładce Do kogo zwrócić się po wsparcie? wejść w link umożliwiający kontakt z pośrednikiem finansowym.

Inicjatywa JEREMIE - na co można przeznaczyć pieniądze

Podmioty, które będą ubiegały się o wsparcie finansowe, powinny mieć na uwadze, że otrzymanych środków nie będą mogły przeznaczyć na dowolny cel. Dofinansowanie, otrzymane w ramach inicjatywy JEREMIE, można zainwestować w m.in. :

 • modernizację procesu produkcyjnego,

 • automatyzację i informatyzację,

 • tworzenie nowych miejsc pracy,

 • zakup nowoczesnych aktywów trwałych – maszyn, urządzeń, środków pracy,

 • projektowanie i budowę instalacji wspierających ochronę środowiska naturalnego.

 

Ważne!
Pożyczki, kredyty i poręczenia przyznane przez BGK nie mogą być przeznaczone na:

 • spłatę zobowiązań,

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności,

 • cele konsumpcyjne.

Skorzystaj z inicjatywy JEREMIE

Jeśli prowadzona przez ciebie działalność gospodarcza zalicza się do MŚP, postaraj się spełnić wymagane warunki i ubiegaj się o dofinansowanie z inicjatywy JEREMIE. Otrzymane wsparcie finansowe możesz przeznaczyć na rozwój swojej firmy. Być może wkroczysz na nowy poziom i staniesz się przedsiębiorcą, działającym nie tylko w skali regionalnej, ale także krajowej i europejskiej.