Katalog kosztów uzyskania przychodu nie jest zamknięty, dlatego też przedsiębiorcy próbują jak najwięcej poniesionych przez siebie wydatków zaliczyć do kosztów firmowych. Należy pamiętać, że w trakcie kontroli to na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek wykazania, że wydatek spełnia warunki kosztu uzyskania przychodu. Pojawia się pytanie, czy wydatki na psa mogą być zaliczane do kosztów firmowych?

Wydatki na psa w kosztach firmowych a siedziba poza miejscem zamieszkania

W przypadku gdy biuro znajduje się poza miejscem zamieszkania i nie ma, z różnych przyczyn możliwości zatrudnienia firmy ochroniarskiej możliwe jest wykazanie, że zadaniem psa jest chronienie siedziby firmy. Należy pamiętać, że poza chronieniem mienia firmowego pies nie może odstraszać kontrahentów, należy więc zadbać o odpowiednią tresurę. W takim przypadku do kosztów firmowych można zaliczać wydatki związane z zakupem jedzenia, opieką weterynaryjną, szczepieniami czy też tresurą psa.

Biuro w miejscu zamieszkania a wydatki na psa

W przypadku prowadzenia działalności poza miejscem zamieszkania nie ma problemu z wykazaniem, że pies służy ochronie mienia firmowego. Co w przypadku gdy działalność prowadzona jest w miejscu zamieszkania? Najlepszym sposobem jest zwrócenie się o wydanie interpretacji indywidualnej. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 30 kwietnia 2010 roku wydał interpretację indywidualną na wniosek właścicielki biura rachunkowego prowadzonego w domu odnośnie słuszności zaliczenia wydatków związanych z psem do kosztów firmowych. Biuro mieściło się poza miastem w związku z czym nie było możliwości zatrudnienia firmy ochroniarskiej. Właścicielka biura posiadała już dwa psy, jednak były one nabyte w celach prywatnych. Kolejny pies miał przejść szkolenie by chronić firmę i jednocześnie nie być agresywnym w stosunku do klientów biura. Dyrektor Izby Skarbowej w swojej odpowiedzi stanął na stanowisku, że właściciela biura może do kosztów firmowych zaliczyć wydatki na psa jednak wyłącznie w wysokości w jakiej pies będzie “wykorzystywany” w ramach prowadzonej działalności.

Wydatki na psa a koszty firmowe

Kolejny raz podkreślę, że każdy koszt uzyskania przychodu należy oceniać indywidualnie i do przedsiębiorcy należy wykazanie, że wydatek spełnia warunki kosztu uzyskania przychodu.

W celu zakwalifikowania wydatku do kosztów firmowych musi on spełniać następujące warunki:

  • zostać faktycznie poniesiony,
  • być bezpośrednio związany z osiągniętym przychodem,
  • nie być wymienionym w art. 23 ustawy o PIT czyli w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów,
  • muszą być odpowiednio udokumentowane.

Polecamy:

skierowanie na badania lekarskie pracownika niewykorzystany urlop rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Darmowe pozycjonowanie