Kalkulator odsetek bankowych a wysokość odsetek

Kalkulator odsetek bankowych pomaga wyliczyć przyszły zysk z lokat i kont oszczędnościowych - pozwala wyliczyć odsetki od zgromadzonego kapitału w danym okresie. W celu oszacowania zysków, do kalkulatora należy wprowadzić informację o kwocie, okresie na jaki ma zostać zdeponowana, rodzaju kapitalizacji oraz oprocentowaniu w skali roku.

Jak działa kalkulator odsetek bankowych?

Kalkulator odsetek bankowych to narzędzie, dzięki któremu w prosty sposób można oszacować zysk z lokat i rachunków oszczędnościowych - pozwala wyliczyć odsetki od zgromadzonego kapitału w danym okresie. Na ich wielkość ma wpływ wysokość oprocentowania, okres trwania lokaty lub rachunku oszczędnościowego, a także kapitalizacja.

Kapitalizacja, to dopisywanie narosłych odsetek do kapitału przez okres kapitalizacji. Od wyliczonego zysku należy odjąć podatek Belki - podatek od zysków kapitałowych, który każdorazowo pobierany jest przez bank od naliczonych odsetek. W ten sposób powstanie ostateczny wynik, czyli zysk netto.

Cały artykuł wraz z kalkulatorem odsetek bankowych znajdziesz tutaj » Kalkulator odsetek bankowych