Korekta kosztów, która obowiązuje od 2013 roku jest sporą niedogodnością dla przedsiębiorców. Zmusza ona bowiem podatników do pomniejszania kosztów o nieuregulowane wydatki.  Nadszedł jednak czas na zmiany. Styczeń 2016 r. oznacza koniec korekty kosztów!

Korekta kosztów - co to takiego?

Korekta kosztów weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013, na mocy ustawy  o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Obecnie oznacza ona dla przedsiębiorców konieczności pomniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z wydatków, które nie zostały uregulowane.

Korekta kosztów - terminy

Pomniejszenia kosztów o kwotę niezapłaconych wydatków przedsiębiorca zobowiązany jest dokonać w terminach przewidzianych w przepisach.

I tak dla wydatków  z terminem płatności:

  • krótszym niż 60 dni - korekty kosztów dokonuje się w okresie, w którym upływa 30 dzień oo terminu płatności

  • dłuższym niż 60 dni - korekty kosztów dokonuje się w okresie, w którym upływa 90 dzień od daty ujęcia wydatku w kosztach - w tym przypadku nie ma znaczenia czy upłynął termin płatności czy nie

Po przekroczeniu ustawowego terminu przedsiębiorca powinien zatem dokonać korekty kosztów o kwotę wynikającą z wydatków, które zostały zaliczone wcześniej do kosztów uzyskania przychodu, ale nie zostały jeszcze zapłacone.

Korekta kosztów - zmiany

5 sierpnia br. prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, która uchyla art. 24d. Uchylenie wspomnianego artykułu ustawy dla przedsiębiorców oznacza zaprzestanie obowiązku dokonywania korekty kosztów w związku z nieopłaconymi wydatkami. Zmiany zaczną obowiązywać 1 stycznia przyszłego roku. To będzie spore ułatwienie zarówno dla samych przedsiębiorców jak i dla ich księgowych. Zobacz też:

Karta szkolenia wstępnego bhp Przelicznik brutto