Kredyty da firm, czyli co musimy zrobić, by je uzyskać

Właściciele wielkich korporacji nie będą mieli trudności z ubieganiem się o kredyt inwestycyjny. Ciężko natomiast jest w tym przypadku małym przedsiębiorstwom. Jeśli jednak taka firma funkcjonuje na rynku minimalnie 2 lata, może liczyć na długoterminową pożyczkę. Pożyczka taka może być przeznaczona na cele inwestycyjne czy obrotowe ale także na spłatę innych zobowiązań. Udziały własne klienta są wymagane w przypadku kredytu na finansowanie potrzeb inwestycyjnych. Zazwyczaj jest to co najmniej 20procent wartości przedsięwzięcia.

W tym przypadku, banki oferują przedsiębiorcom np. kredyt oparty na koncepcji planu finansowego. Taki kredyt jest długoterminowy, nawet na dwudziestoletni okres kredytowania i daje nam możliwość wykorzystania części kredytu na inne potrzebne cele związane z naszą firmą.

Jak uzyskać taki kredyt? Warunkiem koniecznym jest ustanowienie zabezpieczenia spłaty zaciągniętego kredytu. Ubiegać się mogą o niego osoby, które swoją działalność gospodarczą prowadzą co najmniej dwa lata oraz posiadają zdolność kredytową. Właściciel przedsiębiorstwa musi dodatkowo uzyskać pozytywną opinię swojego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Do wniosku o przyznanie kredytu będzie trzeba dołączyć dokumenty takie jak: dokument uprawniający do prowadzenia działalności, dokument stwierdzający status prawny, biznesplan oraz dokumenty upoważniające osoby podpisujące wniosek o kredyt, do składania aktów woli. W przypadku wspólników spółek partnerskich, cywilnych czy jawnych, będą musieli oni złożyć sprawozdania finansowe, rachunek zysków i strat oraz zaświadczenie o stanie zobowiązań wobec ZUS i budżetu państwa.

Bank kwotę kredytu ustala indywidualnie z klientem. Kredyty są spłacane zazwyczaj w miesięcznych ratach, w sposób zgodny z umową. Raczej nie może to być kwota wyższa niż 65-70% aktualnej wartości nieruchomości która proponowana jest jako zabezpieczenie spłacenia kredytu.