Przedsiębiorca nie może obejść się bez firmowego telefonu komórkowego. Spośród wielu ofert operatorów komórkowych wybiera, oprócz abonamentu, również telefon komórkowy na raty. Otrzymując pierwszą fakturę, zastanawiamy się jak wygląda księgowanie faktury za telefon, w której jednocześnie ujęta jest opłata za usługi telekomunikacyjne oraz nieopodatkowana rata za telefon komórkowy. Jeśli nie wiesz jak zaksięgować taką fakturę, zapraszam do dalszej części artykułu! Księgowanie faktury za telefon w KPiR - opłata abonamentu Opłaty za abonament są uznawane jako koszt uzyskania przychodu w przypadku, gdy telefon jest użytkowany tylko na potrzeby firmy. Usługi telekomunikacyjne księgujemy w zależności od przyjętej metody rozliczania kosztów: kasowej lub memoriałowej. Metoda kasowa, inaczej uproszczona, polega na tym, że koszt zostaje uznany w dniu jego poniesienia, natomiast metoda memoriałowa na tym, że dokonujemy podziału kosztów na bezpośrednie oraz pośrednie. Koszty pośrednie powinny zostać ujęte w dniu wystawienia faktury. Jednak gdy koszty dotyczą przełomu roku, należy go podzielić proporcjonalnie na każdy rok, a następnie księgować część w dacie wystawienia faktury i pozostałe części w kolejnym roku. Według Ustawy o VAT, obowiązek podatkowy w przypadku faktur za usługi telekomunikacyjne powstaje w momencie wystawienia faktury, stąd nie ma znaczenia termin płatności. Pod względem podatku VAT podatnik co do zasady może rozliczyć podatek naliczony w dniu otrzymania faktury, lecz nie wcześniej niż powstanie obowiązku podatkowego u sprzedawcy, lub w kolejnych dwóch okresach rozliczeniowych (dwóch miesiącach lub kwartałach). Księgowanie faktury za telefon zachodzi w kolumnie 13 - “Pozostałe wydatki”.

Księgowanie faktury za telefon w KPiR - księgowanie rat za telefon komórkowy

Telefon, którego przewidywany okres użytkowania wynosi ponad 12 miesięcy oraz jego wartość nie przekracza 3500 zł brutto w przypadku podatników zwolnionych z VAT lub 3500 zł netto w przypadku czynnych podatników VAT, może zostać ujęty bezpośrednio w kosztach przedsiębiorstwa w kolumnie 13 KPiR - “Pozostałe wydatki”. W przypadku kiedy telefon ma wartość początkową powyżej 1500 zł netto i jego planowany okres użytkowania wynosi mniej niż rok, zostaje co do zasady ujęty jako wyposażenie. Na początku jest księgowana całkowita wartość telefonu w dniu wystawienia faktury, a następnie co miesiąc dokonujemy rozliczenia rat. Kwota raty nie stanowi kwoty do zaksięgowania, lecz informację o wartości opłaty. Księgowanie rat za telefon spowoduje zdublowanie kosztu. W przypadku, kiedy wartość telefonu przekracza ww. kwoty (i spełnia pozostałe cechy do uznania go za środek trwały) zostaje on wpisany do ewidencji środków trwałych i podlega amortyzacji. Dla przedsiębiorcy amortyzacja będzie stanowić koszt podatkowy, a podatek VAT zostanie co do zasady odliczony w dniu otrzymania faktury. Przykład 1. Pan Waldemar zakupił 10.06.2017 r. telefon na raty 0%, z abonamentem o wysokości 60 zł i opłatą za ratę w wysokości 100 zł miesięcznie w przeciągu 12 miesięcy. Telefon jest wart 1200 zł. Jak zaksięgować zakup telefonu oraz 1 ratę? Zakup telefonu należy w całości zaksięgować w kolumnie 13 - “Pozostałe koszty” w dacie wystawienia dokumentu, czyli 10.06.2017 r. Księgowanie faktury za telefon (abonament) w kwocie 60 zł należy wykonać co miesiąc, również w kolumnie 13, jako pozostałe koszty. Ratę za telefon w kwocie 100 zł nie księgujemy już w KPiR, a rozliczymy ją w ramach wcześniej ujętego wydatku, czyli 1200 zł. Zobacz też: