Polskie przepisy przewidują kwotę dochodu, która nie generuje obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się jakie odzwierciedlenie ma kwota wolna od podatku w działalności gospodarczej.

Kwota zmniejszająca podatek Kwota zmniejszająca podatek

Kto może skorzystać z kwoty wolnej od podatku?

W roku 2016 kwota wolna od podatku wynosi 3 091 zł. Przywilej skorzystania z kwoty wolnej od podatku moją wyłącznie podatnicy rozliczający się w oparciu o skalę podatkową (zasady ogólne).

Należy dodatkowo pamiętać, że podatnik którego dochody nie przekroczyły 3 091 zł ma obowiązek strwożyć deklarację podatkową i dostarczyć w odpowiednim terminie do odpowiedniego urzędu skarbowego. W sytuacji gdy osiągnięte dochody nie przekroczyły kwoty 3 091 zł podatnik nie zapłaci podatku dochodowego a kwota wpłaconych zaliczek zostanie w całości zwrócona.

Jak liczy się podatek dochodowy?

Kwotę wolną od podatku uwzględnia się przy wyliczaniu podatku dochodowego w przypadku podatników rozliczających się w oparciu o skalę podatkową.

Podstawa opodatkowania w PLN Wysokość podatku
ponad do
  85 528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 528   14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

 

Zgodnie z art. 63 Ordynacji podatkowej kwotę wyliczonego podatku zaokrągla się do pełnych dziesiątek złotych. Jeśli końcówka jest mniejsza lub równa 50 gr, podatek zaokrągla się w dół, jeśli końcówka jest większa niż 50 gr wartość wyliczonego podatku zaokrągla się w górę do pełnych jednostek.

Przykład 1.

Dochód pracownika w roku 2015 wynosił 2 500 zł. Zatem ile będzie wynosił jego podatek dochodowy?

Podstawa opodatkowania 2 500 zł x 18% = 450 zł

Uwzględnienie kwoty zmniejszającej podatek 450 zł - 556,02 zł = -106,02 zł

Zatem podatek dochodowy do zapłaty wyniesie 0 zł.

Przykład 2.

Dochód pracownika w roku 2015 wynosił 55 000 zł. Ile będzie wynosił podatek dochodowy?

Podstawa opodatkowania 55 000 x 18% = 9 900 zł

Uwzględnienie kwoty zmniejszającej podatek 9 900 zł - 556,02 zł = 9 343,98 zł - zaokrąglamy w górę do pełnych złotych.

Kwota podatku do zapłaty po zaokrągleniu = 9 344 zł.

Przykład 3.

Dochód pracownika w roku 2015 wynosił 95 000 zł. Ile będzie wynosił podatek dochodowy?

Podstawa opodatkowania: 85 528 x 18% = 14 839,02 zł

9 472 x 32% = 3 031,04

Kwota podatku = 17 870,06 zł po zaokrągleniu = 17 870 zł.

Własna działalność gospodarcza i praca na etacie

Często można spotkać się z sytuacją kiedy przedsiębiorcy poza prowadzeniem własnej działalności pracują na etacie. W takiej sytuacji należy pamiętać, że z odliczenia kwoty wolnej od podatku można skorzystać tylko raz. W pierwszej kolejności w takiej sytuacji należy rozliczyć kwotę wolną od podatku z działalności gospodarczej. Dodatkowo w zakładzie pracy należy zgłosić, że rezygnuje się z odliczeń kwoty wolnej od podatku przy wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy. Taka sama sytuacja ma miejsce w sytuacji gdy w trakcie pracy na etacie pracownika zakłada działalność.

Zobacz też:

brutto netto wynagrodzenie

karta szkolenia wstępnego bhp