Zgodnie z ustawą o podatku VAT (art. 19 ust. 1) moment powstania konieczności opodatkowania, tworzy się z chwilą ograniczenia bezproblemowego gospodarowania towarem przez sprzedającego lub wykonaniem usługi. Moment zaistnienia przymusu podatkowego, nie wiąże za sobą konieczności wystawienia faktury. O ile mimo wszystko nabycie towaru lub wykonanie usługi z jakichś przyczyn potrzebują być sygnowane fakturą, konieczność podatkowa tworzy się z chwilą wystawienia faktury VAT. Wydarzyć się to powinno nie później niż siódmego dnia, licząc od czasu wydania towaru lub wykonania usługi.

Konieczność podatkowa tworzy się również, w momencie przed wydaniem asortymentu lub wyświadczeniem usługi uzyskamy fragment należności w kształcie zadatku, zaliczki, przedpłaty, lub też raty. Konieczność, o której mowa, tworzy się z datą jej otrzymania.

W przypadku eksportu asortymentu o konieczności podatkowej możemy mówić w momencie, gdy urząd celny stwierdzi wywóz asortymentu poza obręb UE.

Zaś w przypadku wwozu, mówi się o nim w momencie stworzenia zaległości w spłacie celnej. Odstępstwo występuje w przypadku objęcia asortymentu trybem celnym:

• uszlachetnienia czynnego w systemie ceł zwrotnych,
• przerabiania przed inspekcją celną
• odprawy czasowej z fragmentarycznym uwolnieniem od opłat celnych przywozowych

W tym przypadku konieczność podatkowa z racji wwozu towarów powstaje w momencie objęcia towarów tą formalnością.

Kiedy wwóz asortymentu objęty jest czynnością celną, w sytuacji której od asortymentu pobierane są opłaty wyrównawcze albo należności o zbliżonym usposobieniu a zadłużenie celne nie tworzy się, to przymus podatkowy tworzy się w chwili konieczności niniejszych należności. Procedura zachodzi w sytuacji:

• składu celnego,
• tranzytu,
• odprawy czasowej z całościowym zwolnieniem od opłat celnych przywozowych,
• uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń,