Przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na zakup do działalności alternatywnych środków transportu tj. motory, motorowery, skutery czy też rowery. W takiej sytuacji pojawia się pytanie czy zakup tych środków transportu uprawnia do odliczenia VAT oraz w jakiej proporcji. Sprawdź, jak rozliczyć motorower w działalności.

Motorower - definicja

Przepisy nie definiują wprost czy zakup motoroweru do firmy uprawnia do odliczenia VAT w całości, częściowo czy też nie jest możliwe odliczenie VAT. Definicję motoroweru przedstawia Ustawa Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z artykułem 46 wspomnianej ustawy motorower to “pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h

Motorower  a odliczenie VAT

Zgodnie definicją motorower nie jest pojazdem samochodowym dlatego też możliwe jest dokonanie 100% odliczenia podatku VAT od jego zakupu. Jeśli motorower spełni warunki uznania za środek trwały, odpowiednim KŚT będzie 740. Stawka amortyzacyjna powinna wynosić 20% w skali roku.

Zakup paliwa oraz inne wydatki eksploatacyjne związane z motorowerem również uprawniają do pełnego odliczenia VAT.