Obowiązek odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy do urzędu skarbowego zna każdy przedsiębiorca. Obliczanie co miesiąc - lub co kwartał - odpowiedniej kwoty podatku może okazać się uciążliwe. Na szczęście dla lubiących wygodę przedsiębiorców od 2007 roku możliwe jest odprowadzanie zaliczek w formie uproszczonej.

Zaliczka w formie uproszczonej została uwzględniona w ustawie o PIT w art. 44 ust. 6b-6i oraz w ustawie o CIT art. 25 ust. 6-10. Na czym polega jej mechanizm? Podatnik, który zdecyduje się na taką formę, przez cały rok będzie wpłacał zaliczkę w jednej, określonej wysokości. Taką kwotę wylicza się na podstawie podatku wykazanego w zeznaniu rocznym, składanym w poprzednim roku podatkowym. Tak więc, jeśli podatnik w 2014 r. zdecyduje się wybrać uproszczoną metodę rozliczania się, pod uwagę będzie brane zeznanie za rok 2012, składane w 2013. Kwotę podatku z zeznania należy w takim przypadku podzielić na 12 miesięcy, a otrzymany wynik stanowić będzie wysokość zaliczki.

W związku z tymi rachunkami warto zwrócić uwagę na pewne ograniczenie - aby móc płacić uproszczoną zaliczkę, trzeba wykazać dochód w latach ubiegłych. Jeśli w deklaracji z roku bezpośrednio poprzedzającego chęć wybrania zaliczki uproszczonej podatnik nie wykazał dochodu, pod uwagę bierze się rok poprzedni. Jeśli i wtedy nie było dochodu, a co za tym idzie - podatku, skorzystanie z formy uproszczonej staje się niemożliwe. Z tego też powodu wyboru zaliczki uproszczonej nie może dokonać przedsiębiorca, który swoją firmę otworzył w bieżącym lub poprzednim roku podatkowym.

Jak rozpocząć korzystanie z zaliczki w formie uproszczonej? Podatnik powinien o swoim wyborze powiadomić naczelnika właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20 lutego nowego roku podatkowego. Przekroczenie tego terminu wiąże się z koniecznością pozostania przy dotychczasowej metodzie rozliczania podatku dochodowego. Także, jeśli decyzja zostanie podjęta, to przez cały następny rok podatkowy przedsiębiorca będzie zobowiązany do opłacania stałej zaliczki. Zmiana będzie możliwa dopiero w kolejnym roku podatkowym.

Zaliczkę w formie uproszczonej podatnik opłaca do momentu, w którym nie zdecyduje się na ponowną zmianę. Oznacza to, że kończąc rok podatkowy przedsiębiorca nadal ma prawo korzystać ze stałej formy, nie musi ponownie składać wniosku.

Poza metodą wyliczania, zaliczka uproszczona nie różni się od tej obliczanej klasycznie, co miesiąc lub co kwartał. Podatnik ma obowiązek odprowadzać należność do urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.