Nowy obowiązek posiadania kasy fiskalnej, który wszedł w życie wraz z początkiem nowego roku, zmusza wszystkich lekarzy i prawników, świadczących prywatne usługi, do ewidencjonowania obrotów za pomocą tego urządzenia. Jednak nie tylko lekarze i prawnicy muszą nabyć ten sprzęt. Kogo jeszcze dotyczy nowelizacja?

Poznaj zasady dla kas fiskalnych

Ogólna zasada posiadania kasy fiskalnej dotyczy podatników sprzedających towary albo usługi na rzecz:

  • przedsiębiorców dokonujących zakupów prywatnie, poza działalnością
  • osób fizycznych, niebędących przedsiębiorcami
  • rolników ryczałtowych

 

Kto jeszcze potrzebuje kasy fiskalnej?

Aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1797), z dotychczasowego grona firm zwolnionych kasy fiskalnej, wyklucza branżę szewską i sprzątającą. Także wszyscy ci, którzy używają karty podatkowej, obecnie zmuszeni są ewidencjonować swoją sprzedaż przy użyciu kas fiskalnych. Natomiast, od maja 2011 roku obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej dotyczył będzie także prawników i lekarzy. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, w gabinetach wszystkich prywatnych praktyk lekarskich , a także w każdej kancelarii prawnej sprzedaż usług będzie musiała być ewidencjonowana poprzez rejestrujące kasy fiskalne. Z powinności tej będą jednakże zwolnieni radcowie prawni i adwokaci, świadczący usługi na rzecz innych firm. Wyjątki Zwolnienie z obowiązku rejestrowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej w dalszym ciągu dotyczy:
  • działalności gospodarczych korzystających z podmiotowego zwolnienia z podatku VAT
  • działalności gospodarczych, w których wartość obrotów nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 tys. zł.
  • nowo powstałych działalności gospodarcze, u których wartość obrotów za pierwszy rok podatkowy nie przekroczyła kwoty 20 tys. zł.