Obiekty budownictwa mieszkaniowego - definicja

Obiekty budownictwa mieszkaniowego: wszystkie budynki mieszkalne, które służą do stałego zamieszkania. Pełną klasyfikację można znaleźć w 11 dziale Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych.