Usługi nadawcze - lista usług nadawczych znajduje się w art. 6b rozporządzenia 282/2011.

Usługi nadawcze - lista

 1. Usługi nadawcze obejmują usługi zawierające treści audio i audiowizualne, takie jak programy radiowe lub telewizyjne dostarczane za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, powszechnie udostępniane przez dostawcę usług medialnych i objęte jego odpowiedzialnością redakcyjną, przeznaczone do jednoczesnego słuchania lub oglądania zgodnie z zaplanowanym programem.
 2. Ustęp 1 obejmuje w szczególności:
  1. programy radiowe lub telewizyjne transmitowane lub retransmitowane za pośrednictwem sieci radiowej lub telewizyjnej;
  2. programy radiowe lub telewizyjne rozpowszechniane za pośrednictwem internetu lub podobnej sieci elektronicznej (streaming IP), jeżeli są nadawane jednocześnie z ich transmisją lub retransmisją za pośrednictwem sieci radiowej lub telewizyjnej.
 3. Ustęp 1 nie ma zastosowania do:
  1. usług telekomunikacyjnych;
  2. usług świadczonych drogą elektroniczną;
  3. podawania informacji o wybranych programach na żądanie;
  4. przenoszenia praw do nadawania lub transmisji;
  5. dzierżawy sprzętu technicznego lub instalacji wykorzystywanych do odbioru nadawanych treści;
  6. programów radiowych lub telewizyjnych rozpowszechnianych za pośrednictwem internetu lub podobnej sieci elektronicznej (streaming IP), chyba że są one nadawane jednocześnie z ich transmisją lub retransmisją za pośrednictwem sieci radiowych lub telewizyjnych.

Zobacz też

Negocjacje kluczem do podpisania umowy Wynagrodzenie kalkulator