Prowadząc działalność gospodarczą należy przechowywać dokumentację firmową w oryginalnej postaci w siedzibie firmy lub jej oddziale. Dotyczy to również przyjętych zasad rachunkowości, ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych, inwentaryzacyjnych oraz sprawozdań finansowych. Dokumentację należy również chronić przez uszkodzeniem lub zniszczeniem, niedozwolonymi zmianami lub nieupoważnionym rozpowszechnianiem. Przedsiębiorca ma również prawo przechowywać dokumentację w postaci elektronicznej. Należy jednak pamiętać, aby komputer, na którym są archiwizowane dokumenty, był zabezpieczony przed wirusami oraz o systematycznym tworzeniu kopii zapasowych. Trzeba też zaopatrzyć się w urządzenie pozwalające na odtworzenie danych w postaci wydruku.