Przedsiębiorcy wykorzystujący w prowadzonej działalności kasy ewidencjonujące sprzedaż muszą przestrzegać wielu wymogów, a jednym z nich jest posiadanie papierowych rolek z kopiami paragonów przez czas określony przepisami, który wraz z początkiem 2013 r. uległ wydłużeniu. Możliwe jest także posiadanie paragonów w formie elektronicznej, jednak potrzebna jest do tego specjalnie przystosowana kasa rejestrująca.

Podatnicy od 1 stycznia 2013 r. ewidencjonujący sprzedaż detaliczną dowodami księgowymi w postaci paragonów mają obowiązek przechowywania ich przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym minął termin płatności podatku. W przypadku dokumentów sporządzonych do 31 grudnia 2012 r. - termin ten pozostaje bez zmian, czyli 2 lata.

Z uchylonego z dniem 31 grudnia 2012 r. przepisu § 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania, wynikało zastosowanie dwuletniego terminu przechowywania paragonów fiskalnych. Wygaśnięcie powyższego przepisu Ministerstwo Finansów tłumaczy tym, że był to jedynie przejściowy okres, w którym przedsiębiorcy mogli zaopatrzyć się w kasy fiskalne przystosowane do elektronicznego przechowywania kopii paragonów. Dodatkowo wprowadzone zmiany są zdaniem ministerstwa bardzo ważne, biorąc pod uwagę przeprowadzanie kontroli z zakresu rozliczania podatku VAT. Jednak mogą mieć niekorzystny wpływ na funkcjonowanie na rynku małych i średnich biznesów.