Najlepszym pomysłem na promowanie własnej działalności gospodarczej jest organizowanie różnego rodzaju akcji reklamowych. Sposobów na promocję jest naprawdę wiele, począwszy od standardowych ulotek rozdawanych na ulicach, a kończąc na wielkich plakatach zamieszczanych na billboardach czy też reklamach telewizyjnych. Jednak w okresie wakacyjnym dobrym pomysłem, z którego korzystają przedsiębiorcy, jest przeprowadzanie akcji promowania firmy w miejscowościach turystycznych. Czy koszty wakacyjnej reklamy mogą obniżyć podatek?

Koszty wakacyjnej reklamy w ustawie o PIT

Jak powszechnie wiadomo, okres wakacyjny jest najlepszym momentem na przyciągnięcie klientów. Urlopowicze mają bowiem pozytywne nastawienie, a co za tym idzie chętniej wydają zaoszczędzone pieniądze. Wśród podejmowanych przez przedsiębiorców działań reklamowych, które cieszą się największą popularnością można wymienić m.in. organizowanie konkursów na plaży, rozdawanie gadżetów o niskiej wartości zawierających logo z nazwą firmy, sponsorowanie nagród w zawodach sportowych. Coraz częściej spotkać można także stanowiska degustacyjne lub umożliwiające przetestowanie przez klienta oferowanego produktu. Wszystko to jednak wymaga od przedsiębiorców poniesienia nakładów, ale wydatki ponoszone na koszty wakacyjnej reklamy mogą być kosztem uzyskania przychodu

Nakłady poniesione na podejmowanie działań reklamowych mogą zostać uznane za koszty podatkowe, jeżeli spełniają definicję zawartą w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. Kosztami uzyskania przychodu są zgodnie z nią koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23, pod warunkiem że zostały prawidłowo udokumentowane. Zatem koszty wakacyjnej reklamy również spełniają ustawową definicję i jeżeli tylko zostały prawidłowo udokumentowane fakturą lub rachunkiem na których znajdują się dane firmowe przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu.

Ponosząc koszty wakacyjnej reklamy uważaj na reprezentację

Należy zwrócić uwagę, aby prowadzona akcja promowania firmy nie została uznana przez organy podatkowe za reprezentację, która w świetle przepisów nie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu (wyłącza ją wspomniany już art. 23). Nakłady poniesione na reprezentację zawierają się bowiem w katalogu wydatków, które nie mogą stanowić kosztów podatkowych. Wśród nich wyróżnić można m.in. koszty usług gastronomicznych, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych ale także wyrafinowanych gadżetów czy też drogich upominków nijak nie promujących firmy (brak loga). Nawet organy podatkowe oraz sądy często mają problem z wykazaniem różnic pomiędzy reklamą a reprezentacją. W praktyce przyjęło się, że wydatki na reprezentację, to działania mające na celu budowanie pozytywnego wizerunku firmy poprzez wywieranie jak najlepszego wrażenia na potencjalnych klientach m.in. za pomocą wręczania prezentów o znaczącej wartości. Zatem wydatki na gadżety o niskiej wartości, zawierające logo oraz nazwę przedsiębiorstwa, które są wręczane masowo nie spełniają powyższej definicji, w związku z czym koszty wakacyjnej reklamy tego typu będzie można ująć w KPiR.

Podatek VAT a koszty wakacyjnej reklamy

Co do zasady nieodpłatne wydanie towaru przy nabyciu którego odliczono VAT powoduje konieczność wykazania VAT należnego. Są jednak wyjątki - prezenty o małej wartości.

Za prezenty o małej wartości uważa się towary:

  • o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł na jedną osobę, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości obdarowanych osób,
  • których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa wyżej, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Koszty wakacyjnej reklamy w formie niskocennych gadżetów z wizerunkiem firmy nie będą zatem powodowały konieczności opodatkowywania podatkiem VAT nieodpłatnego ich wydania, a co ważne nie pozbawią przedsiębiorcy odliczenia VAT przy ich zakupie. 

Koszty wakacyjnej reklamy przychodem u beneficjenta 

Podarunek w niektórych sytuacjach może także stanowić przychód dla beneficjenta. Jest tak przeważnie wtedy, gdy dany prezent posiada wartość nie tylko symboliczną. Jeżeli wartość nieodpłatnych świadczeń, otrzymanych od przedsiębiorcy w związku z promocją lub reklamą nie przekracza kwoty 200 zł, wówczas zastosowanie ma zwolnienie przedmiotowe od podatku dochodowego. Z zastrzeżeniem, że świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika lub osoby pozostającej z przedsiębiorcą w stosunku cywilnoprawnym, czyli gdy beneficjentem jest osoba prywatna.