Szykują się poważne zmiany w zakresie wypełnienia i składania zeznań podatkowych. W ramach projektu informatyzacji fiskusa Ministerstwo Finansów chce, by PIT-y wypełniali za podatników urzędnicy skarbowi.

Planowane zmiany mają wejść w życie już 1 stycznia 2015 - od tego momentu ma ruszyć system informatyczny, który ma umożliwić urzędom skarbowym przygotowanie wstępnych wersji elektronicznych zeznań rocznych m.in. na formularzach PIT-37. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu nadal będą mogły składać zeznania w wersji papierowej.

Jak ma wyglądać nowy system?

Każdy podatnik będzie posiadał swoje osobiste konto, do którego będzie mógł zajrzeć w każdym momencie. Tam również zostanie zamieszczone wstępnie wypełnione zeznanie na podstawie danych uzyskanych od płatników. Podatnik będzie miał za zadanie jedynie sprawdzenie wcześniej przygotowanych deklaracji bądź ich ewentualne uzupełnienie. Ponadto system umożliwi skorzystanie z ulg i odliczeń oraz wysyłanie rozliczeń drogą elektroniczną.

Projekt będzie oparty na istniejącym już systemie e-deklaracji, który jest dostępny na stronie resortu. Wstępne zeznania zostaną wygenerowane przez Centralny System Administracji Podatkowej.

Czy tylko PIT-y?

Przewiduje się, że ramach nowego projektu odpowiednio od 2016 oraz 2017 roku będą również obsługiwane: podatek CIT oraz VAT. Oprócz ułatwień w rozliczeniach resort finansów przewiduje również poprawę ściągalności podatków, co mogłoby przynieść budżetowi państwa nawet do kilkunastu miliardów rocznie.

Koszty projektu

Uruchomienie portalu to koszt stanowiący równowartość 90 mln złotych. Środki te zostały przekazane przez Unię Europejską. Pieniądze trafią zarówno dla portali obsługujących podatki PIT, ale również planowane na następne lata podatki CIT oraz VAT.

Kto skorzysta?

Należy zastanowić się, kto w przyszłości skorzysta z nowego projektu. Co roku urzędy skarbowe otrzymują ponad 25 mln zeznań od osób fizycznych. Większość z nich od dawna nie wypełnia PIT-ów samodzielnie. Za część z osób rozliczenia dokonują pracodawcy. Jednakże z tej opcji mogą korzystać jedynie osoby, które nie rozliczają się ze współmałżonkiem ani nie mają żadnych ulg.

Najliczniejszą grupę stanowią jednak emeryci i renciści. Jeżeli tak jak w powyższym przypadku nie rozliczają się ze współmałżonkiem ani nie korzystają z ulg, to zeznanie PIT może za nich wypełnić ZUS bądź KRUS.

Pewne komplikacje mogą dotyczyć osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W ich przypadku dochodzą rozliczenia kosztów działalności czy składek ubezpieczeniowych. Ministerstwo zapewnia, że i w tej sytuacji sobie poradzi. Ale jak będzie w praktyce? Zobaczymy w przyszłości…