Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarcza zobligowani są do uiszczania należnych składek ubezpieczeniowych do odpowiedniego, ze względu przynależności, oddziału ZUS. W jaki sposób zatem ustala się tą przynależność? Oddziałem ZUS właściwym do odprowadzania należnych składek ubezpieczeniowych, zarówno za prowadzącego działalność gospodarczą, jak i pracowników, jest jednostka terytorialnie przyporządkowana siedzibie firmy. W Polsce są 43 oddziały, wraz ze swoimi placówkami terenowymi. Główne siedziby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych znajdują się w:
 • Szczecinie
 • Radomiu
 • Warszawie
 • Bielsku-Białej
 • Częstochowie
 • Pile
 • Elblągu
 • Rzeszowie
 • Warszawie
 • Wrocławiu
 • Płocku
 • Chrzanowie
 • Biłgoraju
 • Zabrzu
 • Tarnowie
 • Zielonej Górze
 • Słupsku
 • Poznaniu
 • Chorzowie
 • Kielcach
 • Legnicy
 • Siedlcach
 • Toruniu
 • Tomaszowie Mazowieckim
 • Krakowie
 • Rybniku
 • Opolu
 • Gorzowie Wielkopolskim
 • Nowym Sączu
 • Olsztynie
 • Ostrowie Wielkopolskim
 • Koszalinie
 • Białymstoku
 • Sosnowcu
 • Jaśle
 • Lublinie
 • Łodzi
 • Warszawie
 • Bydgoszczy
 • Wałbrzychu
 • Gdańsku
Kiedy odprowadza się składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do uiszczenia składki do ZUS-u do 10 dnia każdego miesiąca - w sytuacji opłacania składek wyłącznie za siebie. Natomiast, do 15 dnia każdego miesiąca przedsiębiorca powinien uiścić składki też i za inne osoby, t.j. pracowników lub zleceniobiorców. W przypadku gdy 10 lub 15 dzień miesiąca wypada w weekend lub inny dzień wolny od pracy, to termin płatności wypada kolejnego dnia roboczego, po dniu wolnym. Zapłata składek do ZUS-u musi być zrealizowana na poczcie, w banku, za pomocą przelewu bankowego albo przez Internet. Trzeba pamiętać, że data realizacji przelewu to data wyjścia pieniędzy z konta płatnika, a nie data złożenia przelewu. Jeśli przedsiębiorca opłaca dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne to spóźnienie nie powoduje konieczności naliczania odsetek, jeśli natomiast jest to ubezpieczenie obowiązkowe , wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych naliczy odsetki (nie zostaną one jednakże pobrane, gdy ich wartość będzie mniejsza niż 6,60 złotych). Trzeba także pamiętać, że od każdej, dodatkowo prowadzonej działalności gospodarczej, istnieje obowiązek opłacania dodatkowej składki zdrowotnej, tak wiec prowadząc dwie firmy, płacić należy dwie składki zdrowotne.

Katalog stron