Odliczenie VAT - kiedy?

Odliczenie VAT to prawo a nie obowiązek. Zgodnie z ustawą o VAT czynni podatnicy VAT mogą odliczyć VAT od dokonanych zakupów o ile służą działalności opodatkowanej prowadzonej przez przedsiębiorcę. Jednak należy pamiętać, że istnieją takie zdarzenia, które mimo tego że służą działalności opodatkowanej nie dają prawa do odliczenia VAT. Do tego typu zdarzeń można zakwalifikować:

  • usługi hotelowe,
  • usługi gastronomiczne,
  • zakup paliwa do samochodu osobowego (w przypadku użytku mieszanego - do celów prywatnych i firmowych - podatnik do końca czerwca 2015 r. nie ma prawa do odliczenia).
Ważne!W sytuacji gdy, zgodnie z przepisami podatnik nie ma prawa do odliczenia VAT (usługi noclegowe, gastronomiczne, paliwo) wówczas księgowania kosztu dokonuje w kwocie brutto.

Terminy odliczenia VAT

Zgodnie z zasadą ogólną podatnik ma prawo do odliczenia VAT w okresie w którym po stronie sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy, jednak nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres w którym otrzymano fakturę. W sytuacji gdy podatnik zapomniał o zaksięgowaniu faktury w okresie w którym ją otrzymał wówczas może odliczyć VAT w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Polecamy: Liste.pl Se-site.pl Darmowe pozycjonowanie kalkulator wynagrodzenia netto