Zdarza się, że podczas stałej współpracy przedsiębiorca otrzymuje od swojego kontrahenta różnego rodzaje gratisy np. w postaci towaru. Co jeśli otrzymany w gratisie towar, pochodzi od kontrahenta z UE? Czy w tym przypadku wystąpi WNT?   Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)   W pierwszej kolejności należy ustalić, kiedy właściwie dochodzi do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Otóż, aby transakcje zagraniczną uznać w Polsce za WNT, muszą zostać spełnione dwa warunki:

  • nabywca uzyskuje prawo do rozporządzania towarami jak właściciel,
  • nabyte towary są wysyłane z terytorium innego państwa członkowskiego UE na terytorium Polski.

  Nieodpłatne otrzymanie towaru od kontrahenta z UE a WNT   W sytuacji otrzymania gratisów od kontrahenta z UE z całą pewnością dochodzi do przekazania praw do rozporządzania tymi towarami. Otrzymane towary, przynajmniej w większości przypadków, zostają też przewiezione na terytorium Polski. Spełnienie tych dwóch warunków mogłoby sugerować, że sytuacje należy potraktować zgodnie z zasadami WNT.   W art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT ustawodawca określa jednak, że opodatkowaniu podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem. Z racji tego, że w tym przypadku przedsiębiorca otrzymuje towary nieodpłatnie - przepis nie będzie miał zastosowania. Gratisowe otrzymanie towarów od kontrahenta z UE nie podlega więc opodatkowaniu VAT.   Stanowisko organów podatkowych   Potwierdzeniem zasadności otrzymania gratisów od kontrahenta z UE może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 1 lutego 2010 r. (IPPP1-443-1090/09-4/JB) [...] nieodpłatne otrzymanie przez Spółkę urządzenia nie stanowi dla Spółki wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. [...] transakcji dokonano bezpłatnie (bez wynagrodzenia), co powoduje, iż nie zostały spełnione wszystkie przesłanki konieczne do uznania przedmiotowego nabycia urządzenia za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy.   Podsumowując, przedsiębiorca, który otrzyma nieodpłatnie od kontrahenta z kraju członkowskiego Unii Europejskiej (innego niż Polska) towary - nie ma obowiązku opodatkowania takiej transakcji podatkiem VAT.   Sprawdź, co zrobić z fakturą za WNT otrzymaną z opóźnieniem!   tagi: gratisy, rozliczenie gratisów, gratisy UE, gratisy od kontrahenta UE