black locked wallet on the white backgroundPodatek dochodowy w praktyce rozliczany jest raz, na zakończenie roku podatkowego, przy pomocy rozliczenia rocznego PIT. W ciągu roku podatnicy odprowadzają do urzędu zaliczki na ten podatek. Warto pamiętać, że są one traktowane w świetle prawa jak podatek, w związku z czym ich nieopłacenie w terminie będzie wiązało się z odsetkami karnymi.

Naliczanie odsetek za zwłokę rozpoczyna się od dnia następującego po terminie płatności składki - czyli po 20 dniu miesiąca następującego po miesiącu lub kwartale, za który powstało zobowiązanie. Odsetki naliczane są zgodnie ze wskazanymi w ustawie współczynnikami.

Co ważne, jeśli zdarzy się, że podatnik nie ureguluje zaległości, a także odsetek, do zakończenia roku podatkowego, w którym powstały, to organy skarbowy nie nalicza już dłużej odsetek. Oczywiście, nie oznacza to zwolnienia z już naliczonych należności - do uregulowania tej należności podatnik jest zobowiązany bez względu na zakończenie roku podatkowego.

Warto pamiętać, że odsetki podatkowe nie stanowią kosztu podatkowego. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 18 ustawy o PIT odsetki podatkowe nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu. Inaczej jest w przypadku odsetek naliczanych z powodu opóźnień związanych np. z należnościami wobec kontrahentów - takie wydatki mogą stanowić pomniejszający przychód koszt. 23 ust. 1 pkt. 18 ustawy

Zobacz też:

zus płatnik logowanie google dokumenty magazynowe