Odszkodowanie wypłacane za uszkodzenie samochodu firmowego

Wykorzystując samochód firmowy w działalności trzeba mieć na względzie, że może on ulec uszkodzeniu, np. w skutek kolizji drogowej. W wyniku czego będzie wymagał naprawy. Jeśli kolizję spowoduje inny uczestnik ruchu drogowego to przedsiębiorcy będzie przysługiwała wypłata odszkodowania. Jednak jak takie odszkodowanie za samochód firmowy należy rozliczyć? Odpowiadamy poniżej.

 

Odszkodowanie OC i AC jako przychód firmy

W sytuacji, gdy samochód osobowy, który uległ kolizji objęty jest wyłącznie ubezpieczeniem OC to przychodem z uzyskanego odszkodowania jest nadwyżka kwoty wypłaconej z odszkodowania nad poniesionymi wydatkami na jego naprawę.

Jeśli zaś samochód firmowy objęty jest dodatkowym ubezpieczeniem AC to przychód stanowi cała kwota odszkodowania.

Przychód uzyskany z tytułu wypłaty odszkodowania ujmuje się w Podatkowej Książce Przychodów i Rozchodów w kolumnie 8 jako pozostałe przychody.

Jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych to przychód otrzymany z tytułu wypłaconego odszkodowania podlega opodatkowaniu stawką 8,5%.

Powypadkowa naprawa samochodu a koszty podatkowe

Należy mieć na względzie, że koszty poniesione na naprawę samochodu, który uległ wypadkowi nie stanowią kosztów podatkowych jeśli pojazd objęty był wyłącznie ubezpieczeniem obowiązkowym OC.

Natomiast w sytuacji, gdy samochód ten objęty był dodatkowym ubezpieczeniem AC to wydatki poniesione na jego naprawę można zaliczyć do kosztów w pełnej wysokości.

Jeżeli zaś przyznanie odszkodowanie nie wystarczyło na pokrycie w całości kosztów naprawy samochodu, który uległ wypadkowi to stratę tą należy ująć w kosztach firmy.

Koszt naprawy powypadkowego samochodu a podatek VAT

Przedsiębiorcy, który nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT ubezpieczyciel wypłaca pełną wartość poniesionych kosztów z tytułu naprawy, w kwocie brutto.

Jeśli zaś właścicielem uszkodzonego pojazdu jest czynny podatnik VAT to przy rozliczaniu z ubezpieczycielem duże znaczenie ma fakt czy podatnik dokonuje odliczenia  50% czy 100% VAT.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca dokonuje odliczenia 100% VAT od wydatków związanych z pojazdem, wówczas dokonuje pełnego odliczenia VAT od faktury za naprawę samochodu. Przy czym ubezpieczyciel wypłaca podatnikowi jedynie kwotę netto od poniesionych kosztów naprawy.

Natomiast, gdy przedsiębiorca dokonuje odliczenia 50% VAT to z własnej kieszeni pokrywa wyłącznie część podatku, która podlega odliczeniu. Ubezpieczyciel zaś pokrywa koszt naprawy w kwocie netto oraz pozostałej części podatku VAT.

Poznaj całkowity koszt zatrudnienia pracownika Kalkulator wynagrodzeń - brutto - netto - całkowity koszt pracodawcy