Deklaracja PIT-11

Przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników ma obowiązek przekazania podwładnym oraz urzędowi skarbowemu deklarację PIT-11. Ma na to czas do końca lutego, a więc nie pozostało już dużo czasu...

 

PIT-11 - Co to takiego?

PIT-11 jest drukiem podatkowym. Stanowi podstawę do rozliczeń  z urzędem skarbowym. Druk ten zawiera informację o rocznych dochodach pracownika i zaliczkach pobranych przez pracodawcę na podatek dochodowy. Na podstawie otrzymanej od pracodawcy informacji o wpłaconych zaliczkach pracownik, który rozlicza się jako osoba nieprowadząca działalności gospodarczej sporządza roczne zeznanie podatkowe PIT-37.

PIT-11 - co powinien zawierać?

PIT-11 powinien zawierać najważniejsze informację, niezbędne do sporządzenia przez pracownika zeznania rocznego. Wśród nich powinny znaleźć się:

  • wartość przychodu,
  • koszty uzyskania przychodu,
  • wartość dochodu (przychody - koszty),
  • zaliczki na podatek dochodowy pobrane przez płatnika (pracodawcę),
  • podlegające odliczeniu składki społeczne,
  • podlegające odliczeniu składki zdrowotne.

Jakich terminów należy przestrzegać?

Jak zostało wspomniane powyżej PIT-11 należy przekazać zarówno pracownikowi, jak i właściwemu urzędowi skarbowemu.

Do urzędu skarbowego druk  składa się w terminie do:

  • ostatniego stycznia - dla płatników składających deklarację w formie papierowej,
  • ostatniego lutego - dla płatników składających deklarację w formie elektronicznej.

Natomiast pracownikowi deklarację tą należy przekazać do końca lutego.

Rozliczenie PIT-11 a kilka miejsc pracy

W sytuacji, gdy w ciągu roku pracownik był zatrudniony w kilku różnych miejscach musi otrzymać deklarację PIT-11 od każdego pracodawcy. Na podstawie wszystkich otrzymanych druków uzupełniane są odpowiednie pola w rocznej deklaracji podatkowej.

Co zrobić, gdy pracodawca nie dostarczył PIT-11?

Jeśli pracownik nie otrzymał deklaracji w wyznaczonym terminie ma możliwość złożenia skargi w urzędzie skarbowym. Wówczas urząd skarbowy udostępnia podatnikowi informację niezbędnie do wypełnienia PIT-37, pod warunkiem, że pracodawca dane te przekazał do urzędu skarbowego. Należy jednak pamiętać, że przekazanie PIT-11 pracownikowi jest OBOWIĄZKIEM pracodawcy.