Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie wykorzystuje się w przypadku nabywanych przez podatnika samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg. Wyjątkiem jest, gdy przedmiotem działalności podatnika jest odsprzedaż tych samochodów lub oddanie ich w odpłatne używanie w oparciu o umowę leasingową.

Samochody osobowe i ciężarowe używane w działalności gospodarczej

Wiele problemów sprawia odliczanie podatku naliczonego przy nabywaniu pojazdów osobowo-ciężarowych będących przeróbką samochodów osobowych (potocznie nazywanych samochodami z kratką). Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 28 stycznia 2002 r. pojazdy te należy zaliczać do samochodów osobowych lub ciężarowych na podstawie klasyfikacji w dowodzie rejestracyjnym tego pojazdu. Za osoby mające prawo odliczać VAT od nabytego samochodu osobowego przerobionego na samochód ciężarowy, uważa się:

  • osoby, które nabyły pojazd osobowo-ciężarowy do 1 stycznia 2001 r., posiadający odpowiedni wpis w dowodzie rejestracyjnym
  • osoby, które wykorzystują ten pojazd w działalności gospodarczej, a charakter wykonywanej działalności wymaga posiadania samochodu ciężarowego
  • osoby, które posiadają zaświadczenie o dokonanej przeróbce samochodów uprawniającej do zaliczenia go jako samochodu ciężarowego, wydawanego przez upoważnione stacje kontroli pojazdów.

Prawo do odliczania VAT posiadają również osoby użytkujące samochód osobowo-ciężarowy na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej o podobnych charakterze.

Umowy dzierżawy, najmu, leasingu

Osoby użytkujące samochody o dopuszczalnej ładowności do 500 kg na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu zawartej przed dniem 20 stycznia 1997 r. mają prawo do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku. Warunkiem jest zarejestrowanie umowy do dnia 20 lutego 1997 r. W innych przypadkach osoby użytkujące samochody o ładowności do 500 kg na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku o kwotę o kwotę podatku naliczonego od czynszu lub raty i innych płatności związanych z zawartą umową.

Odliczenie VAT od paliw

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie dotyczy nabywanych paliw silnikowych benzynowych, oleju napędu, gazu wykorzystywanych do napędu samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg. Jeżeli ładowność samochodu jest wyższa niż 500 kg, podatnicy mogą korzystać z prawa do odliczania podatku naliczonego. Jednak prawo to przysługuje tylko tym podatnikom, którzy posiadają faktury dokumentujące sprzedaż paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego i gazu, zawierające numer rejestracyjny danego samochodu.