Od 1 kwietnia 2014 roku przedsiębiorca musi ustosunkować się do zmian w przepisach Ustawy o podatku od towarów i usług, dotyczących odliczenia VAT od wykorzystywanych w firmie samochodów. Aby tego dokonać, powinien określić parametry samochodu, cel, w jakim jest wykorzystywany, oraz stwierdzić, czy możliwe jest wykluczenie potencjalnej możliwości użycia samochodu do celów innych niż prowadzona działalność gospodarcza - i udowodnienie tego przed organami skarbowymi. Jaki wpływ powyższe czynności mają na odliczany w firmie VAT?

Odliczenie VAT 50% czy 100%?

O tym, jakie po 1 kwietnia 2014 roku będzie przedsiębiorcy przysługiwało odliczenie VAT w stosunku do wydatków związanych z autem wykorzystywanym w działalności, decydować ma przede wszystkim charakter pojazdu.

Samochody ciężarowe o masie powyżej 3,5 tony a VAT 2014

W przypadku samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 tony wciąż możliwe będzie 100% doliczanie VAT zarówno od wydatków związanych z zakupem samochodu, jak i wydatków eksploatacyjnych, bez względu to, czy będą dotyczyły zakupu części, serwisu czy też paliwa.

Samochody osobowe a VAT 2014

W przypadku samochodów osobowych oraz motocykli, skuterów i quadów, które spełniają definicję pojazdu samochodowego (prawo o ruchu drogowym), sprawa odliczania VAT po 1 kwietnia 2014 roku wygląda już bardziej skomplikowanie. Ustawodawca założył bowiem na podstawie domniemania, że każdy przedsiębiorca użytkujący w firmie samochód osobowy wykorzystuje go przy tym również i dla celów innych niż prowadzona przez niego działalność. Dlatego też niejako zasadą ogólną po 1 kwietnia będzie odliczanie 50% VAT z faktur dotyczących zakupu samochodu osobowego, motocykla, skutera czy quada. Przy czym należy mieć na uwadze, że 50% odliczenie do dnia 30 czerwca 2015 nie będzie dotyczyło paliwa. Zatem od zakupu paliwa przedsiębiorca wciąż nie będzie odliczał VATu (sytuacja zmieni się dopiero od 1 lipca 2015 roku).

Przepisy jednak w niektórych przypadkach zakładają możliwość odliczenia 100% VAT od samochodu osobowego. Wymaga to jednak od podatnika zadeklarowania i udowodnienia, że samochód będzie wykorzystywany wyłącznie w celach prowadzonej działalności. Aby skorzystać ze 100% odliczenia VAT od samochodu osobowego (zarówno od nabycia, wydatków eksploatacyjnych i paliwa), przedsiębiorca musi:

  • zgłosić samochód w urzędzie skarbowym - informacja VAT-26,
  • na bieżąco prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu - kilometrówka do VAT,
  • określić zasady wykorzystania auta w firmie tak, aby wykluczyć możliwość użycia go do celów innych niż działalność - np. na podstawie wewnętrznego regulaminu.

Samochody o masie poniżej 3,5 tony z homologacją N1 a VAT 2014

Samochody z homologacją N1, które od stycznia do końca marca 2014 roku pozwalały na 100% odliczenie VAT, po 1 kwietnia w celu dalszego odliczenia pełnego VAT będą wymagały również zgłoszenia w urzędzie i prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów. Jeżeli podatnik zrezygnuje z dodatkowych obowiązków, pozostanie mu odliczanie 50% VAT. Tu jednak, odmiennie od “zwykłych” samochodów osobowych, 50% odliczenie będzie dotyczyło również paliwa.

Podsumowanie zmian w VAT - odliczenie VAT od kosztów związanych z samochodem w firmie

POJAZD FIRMOWY

Odliczenie VAT od kosztów związanych z wykorzystywaniem samochodu w firmie

Rodzaj wydatku

1.01.2014 – 31.03.2014

1.04.2014 – 30.06.2015

Po 1.07.2015

Samochód ciężarowy powyżej 3,5 t

zakup

100%

100%

100%

paliwo

100%

100%

100%

części, akcesoria, serwis

100%

100%

100%

Samochód poniżej 3,5 t z homologacją N1

wykorzystywany wyłącznie w działalności

zakup

100%

100%

100%

paliwo

100%

100%

100%

części, akcesoria, serwis

100,00%

100%

100%

Samochód poniżej 3,5 t z homologacją N1

z potencjalną możliwością użytku prywatnego

zakup

100%

50%

50%

paliwo

100%

50%

50%

części, akcesoria, serwis

100%

50%

50%

Samochód osobowy wykorzystywany wyłącznie w działalności

zakup

60% nie więcej niż 6000 zł

100%

100%

paliwo

Brak odliczenia

100%

100%

części, akcesoria, serwis

100%

100%

100%

Samochód osobowy z potencjalną możliwością użytku prywatnego

zakup

60% nie więcej niż 6000 zł

50%

50%

paliwo

Brak odliczenia

Brak odliczenia

50%

części, akcesoria, serwis

100%

50%

50%