Działalność produkcyjna może przynieść, nawet początkującym przedsiębiorcom, spore zyski. Na czym polega produkcja? Produkcja to działalność, której celem jest uzyskanie określonych dóbr, zwanych produktami albo wyrobami, które mają pokryć zapotrzebowanie społeczne. Produkcją dóbr nazywa się natomiast działalność, która polega na wydobywaniu surowców mineralnych lub przetwarzaniu surowców oraz materiałów na wyroby gotowe. Wyróżnia się wiele rodzajów, typów, form i odmian produkcji. Jednakże na rynku przedsiębiorczości, na uwagę zasługują jedynie 3, produkcja przemysłowa, produkcja rzemieślnicza , a także produkcja chałupnicza. Produkcja rzemieślnicza Działalność produkcyjna rzemieślnicza polega na zawodowym wytwarzaniu, we własnym imieniu i na swój koszt - przyzatrudnieniu niewielkiej liczby pracowników, których praca ma na celu wspieranie działalności rzemieślnika - nowych produktów. Cechą charakterystyczną rzemiosła jest mała skala i rozmiar, ograniczający się zazwyczaj do produkcji prowadzonych przy własnym gospodarstwie domowym. Dominującą w polskim rzemiośle jest branża:
  • budowlana oraz produkcji materiałów budowlanych
  • spożywcza
  • drzewna
  • tekstylna oraz odzieżowa
  • elektrotechniczna i elektroniczna
  • metalowa
Struktura przemysłowa Podstawowym działaniem przedsiębiorstwa przemysłowego jest produkcja. W tym procesie pracownicy, oddziałując za pomocą maszyn, urządzeń i narzędzi na surowce i materiały, wytwarzają wyroby, sprzedawane na rynku. Firmy produkcyjne dzielą się na:
  • przedsiębiorstwa obróbkowe
  • przedsiębiorstwa wydobywcze
  • przedsiębiorstwa przetwórcze
  • przedsiębiorstwa montażowe