Usługi a biznes

Ostatnimi czasy, sprzedaż usług uzależniła cały rynek, stając się imperium ekonomicznym. Przedsiębiorstwa, przeobrażając się w podmioty usługowe, odniosły sukces w biznesie. Co rozumiemy pod postacią działalności usługowej i co należy w nią wliczyć? Działalność usługowa dąży do zaspokajania bezpośrednich potrzeb ludzkich. Jej wytwory w zasadzie nie przyjmują postaci rzeczowej, nie wiążą się też bezpośrednio ze stwarzaniem nowych dóbr, a tylko są sprzedażą usług. Wymaga ona jednak zawsze brania pod uwagę komfortu odbiorców, niezależnie od rodzaju prowadzonej firmy. Wówczas gdy prowadzimy biznes usługowy istotne jest miejsce, plan działania placówki i właściwości oferowanych przez nią usług. Usługi Do grona usług zalicza się czynności, polegające na wpływaniu na obiekty. Są to : ,
    • prace zaspokajające inne pragnienia obywatela, takie jak: usługi w dziedzinie kultury i sztuki dotyczące oświaty i wychowania w zakresie turystyki i wypoczynku adwokackie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu instytucji finansowych i ubezpieczeniowych w sferze ochrony zdrowia i opieki społecznej komunalne i mieszkaniowe oraz inne o charakterze osobistym, np. fotograficzne
    • obsługa procesu produkcyjnego na farmach i w ogrodnictwie np. usługi sanitarno-weterynaryjne
    • czynności o charakterze remontowym, naprawczym, konserwacyjnym
    • wytwarzanie określonych przedmiotów lub obiektów z uwzględnieniem indywidualnych cech i życzeń zleceniodawcy, np. wyrób sprzętu sportowego dopasowanego do potrzeb klienta
    • czynności w zakresie transportu i łączności, np. działalność pocztowa i telekomunikacyjna, usługi spedycyjne i przeładunkowe, przewóz osób i ładunków