Produkty rolne - definicja

Produkty rolne: lista produktów rolnych znajduje się w załączniku nr 2 ustawy o VAT, przedstawiona jest poniżej. Dodatkowo, produktami rolnymi są towary, które rolnik ryczałtowy wytworzył z produktów pochodzących z jego działalności, przy użyciu własnych środków (zazwyczaj wykorzystywanych w gospodarstwach: rolnym, rybackim czy leśnym).   Lista produktów rolnych z załącznika nr 2 ustawy o VAT:  

Poz. Symbol PKWiU 2008 Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)
1 2 3
      Towar (grupa towarów)
1 ex 01.1 Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem:1) bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.16.1),2) orzeszków ziemnych w łupinach (PKWiU 01.11.82.0),3) orzeszków ziemnych łuskanych (PKWiU 01.11.83.0)
2 ex 01.21 Winogrona, z wyłączeniem wina wyprodukowanego przez właściciela winnicy
3   01.24 Owoce ziarnkowe i pestkowe
4 ex 01.25.1 Jagody i owoce z rodzaju Vaccinium, z wyłączeniem owoców kiwi (PKWiU 01.25.11.0)
5 ex 01.25.20.0 Nasiona owoców, z wyłączeniem nasion chleba świętojańskiego innych niż niełuszczone, niekruszone ani niemielone
6   01.25.33.0 Orzechy laskowe
7   01.25.35.0 Orzechy włoskie
8 ex 01.25.90.0 Pozostałe owoce, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem chleba świętojańskiego i jego nasion niełuszczonych, niekruszonych i niemielonych
9 ex 01.26 Owoce oleiste, z wyłączeniem orzechów kokosowych (PKWiU 01.26.20.0)
10 ex 01.28.12.0 Chili, papryka słodka i inne rośliny przyprawowe i aromatyczne z rodzajuCapsicum lub z rodzaju Pimenta, surowe, suszone, z wyłączeniem słodkiej papryki
11 ex 01.28.13.0 Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamon, surowe - wyłącznie kwiat muszkatołowy i kardamon
12   01.28.14.0 Anyż, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i jagody jałowca, surowe
13 ex 01.28.19.0 Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne - wyłącznie: koperek (Anethum graveolens), majeranek, bylica-estragon, kapary, szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
14   01.28.20.0 Szyszki chmielowe
15   01.29.20.0 Choinki świąteczne cięte
16 ex 01.30.10.0 Rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia, z wyłączeniem podłoży do uprawy grzybów z wsianą grzybnią
17 ex 01.4 Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem:1)  wełny strzyżonej pranej oraz surowych skórek z włosiem, niegarbowanych ani niewykończonych (PKWiU ex 01.45.30.0; ex 01.49.31.0),2)  sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej, niezgrzeblonej i nieczesanej pozostałej (PKWiU ex 01.49.28.0),3)  spermacetu (PKWiU ex 01.49.26.0),4)  skór surowych świńskich poubojowych i zakonserwowanych, włącznie z poddaniem odwracalnemu procesowi garbowania, ale dalej nieprzetworzonych, dla przemysłu garbarskiego (PKWiU ex 01.49.31.0)
18 ex 02 Produkty gospodarki leśnej i usługi związane z leśnictwem, z wyłączeniem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0)
19 ex 03 Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo z wyłączeniem:1)  ryb świeżych lub schłodzonych morskich, z wyłączeniem hodowlanych (PKWiU 03.00.21.0),2)  ryb świeżych lub schłodzonych morskich hodowlanych (PKWiU 03.00.23.0),3)  skorupiaków niezamrożonych (PKWiU 03.00.3), w tym mączek, grysików i granulek ze skorupiaków,4)  ostryg żywych, świeżych lub schłodzonych, z wyłączeniem hodowlanych (PKWiU 03.00.41.0), 5)  ostryg żywych, świeżych lub schłodzonych, hodowlanych (PKWiU 03.00.43.0), 6)  pozostałych mięczaków i bezkręgowców wodnych żywych, świeżych lub schłodzonych, z wyłączeniem hodowlanych (PKWiU 03.00.42.0), 7)  pozostałych mięczaków i bezkręgowców wodnych żywych, świeżych lub schłodzonych, hodowlanych (PKWiU 03.00.44.0), 8)  pozostałych produktów połowów (PKWiU 03.00)
20 ex 08.91.19.0 Pozostałe minerały chemiczne i do produkcji nawozów - wyłącznie ziemia ogrodnicza inna niż zawierająca torf jako zasadniczy składnik i inna niż będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów
21 ex 10.11.12.0 Mięso ze świń świeże lub schłodzone - wyłącznie tusze dzików przeznaczone do spożycia
22 ex 10.11.32.0 Mięso ze świń zamrożone - wyłącznie tusze dzików przeznaczone do spożycia
23 ex 10.11.39.0 Pozostałe mięso i podroby jadalne świeże, schłodzone lub zamrożone - wyłącznie mięso z dziczyzny
24 ex 10.11.41.0 Wełna szarpana, wełna nieoczyszczona, włączając wełnę szarpaną z drugiej strzyży - wyłącznie wełna szarpana
25 ex 10.11.60.0 Odpady zwierzęce surowe, niejadalne - wyłącznie odpady pochodzące z hodowli i gospodarki łowieckiej
26 ex 10.20.11.0 Ryby, filety rybne i pozostałe mięso z ryb (włączając rozdrobnione), świeże lub schłodzone - wyłącznie filety i mięso z ryb słodkowodnych, świeże lub schłodzone
27 ex 10.20.13.0 Ryby zamrożone - wyłącznie zamrożone ryby słodkowodne
28 ex 10.20.14.0 Filety rybne zamrożone - wyłącznie zamrożone filety z ryb słodkowodnych
29 ex 10.20.15.0 Pozostałe zamrożone mięso z ryb, włączając rozdrobnione - wyłącznie zamrożone mięso z ryb słodkowodnych
30 ex 10.39.30.0 Materiały roślinne, odpady, pozostałości i produkty uboczne - wyłącznie liście, odpady roślin okopowych, warzywa, odpady (roślin strączkowych, motylkowych i oleistych, z wyłączeniem lnu i konopi), żołędzie i kasztany
31   10.91.20.0 Mączka i granulki lucerny (alfalfa)
32   16.10.39.0 Pozostałe drewno nieobrobione, włączając rozłupane pale i tyczki
33 ex 16.29.25.0 Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie - wyłącznie brykiety ze słomy i siana
34 ex 20.15.80.0 Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie ziemia ogrodnicza (inna niż sklasyfikowana w PKWiU 08.91.19.0) i ziemia humus

Zobacz też:

kalkulator wynagrodzeń