Terytorium kraju - czym jest?

Terytorium kraju: terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także:

  • w przypadku umowy zawartej między RP a państwem członkowskim lub państwem trzecim: most, wspólny odcinek drogi oraz miejsce ich budowy znajdujące się poza granicami Polski, za które (zgodnie z umową) Rzeczpospolita Polska jest odpowiedzialna;
  • w przypadku umowy zawartej między RP a państwem członkowskim: most, wspólny odcinek drogi oraz miejsce ich budowy położone na terytorium kraju, za które (zgodnie z umową) odpowiedzialne jest dane państwo członkowskie,
  • w przypadku umowy zawartej między RP a państwem trzecim: most, wspólny odcinek drogi oraz miejsce ich budowy znajdujące się na terytorium kraju, za które (zgodnie  z umową) dane państwo trzecie jest odpowiedzialne.

Powyższe trzy przypadki mają zastosowanie tylko w momencie, kiedy w odniesieniu do zawartych umów wydana została decyzja Rady, która pozwala na odstępstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE.