Wszyscy podatnicy, korzystający ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT, mają obowiązek corocznej kontroli wartości sprzedaży towarów i usług. Jeżeli kwota aktualnego limitu podatkowego zostanie przekroczona, konieczne jest tak zwane przejście na VAT. Ustawodawca przewiduje jednakże także inne sytuacje, w których zmiana rozliczeń podatkowych jest możliwa. W styczniu 2011 roku zmianie uległy też kwoty limitów podatkowych.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 znowelizowanej 2 grudnia 2009r. ustawy o VAT, podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą, automatycznie objęci są zwolnieniem podmiotowym z VAT, jeżeli tylko przewidywana przez nich suma sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy, proporcjonalnie do okresu prowadzonej sprzedaży, równowartości 150.000 PLN.

W 2011 roku przedsiębiorcy, u których łączna wartość sprzedaży opodatkowanej w 2010 roku była wyższa niż 100 tys. złotych i nie przekroczyła 150.000 złotych, mogli skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 15 stycznia 2011 r. Odpowiednio zasadę tę stosuje się również do podatników, którzy w 2010 roku rozpoczęli dopiero sprzedaż opodatkowaną, a limit 100 tys. PLN liczy się na zasadzie proporcji.

Ze zwolnienia podmiotowego można zrezygnować. W przypadku podatników rozpoczynających prowadzenie firmy powinno to jednak nastąpić przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem|] VAT. Jednocześnie, prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT można w ciągu pierwszego roku prowadzonej działalności również utracić. Dzieje się tak, jeżeli faktyczna wartość sprzedaży podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą w trakcie roku przekroczy limit określony w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, a więc wartość 150 tysięcy złotych.