Każdy podatnik, który korzysta ze zwolnienia podmiotowego podatku od towarów i usług, musi kontrolować coroczną wartość sprzedaży produktów i usług. Jeśli wartość aktualnego limitu podatkowego została przekroczona, niezbędne jest tak zwane przejście na VAT. Przepisy przewidują jednakże także inne sytuacje, w których zmiana rozliczeń podatkowych jest możliwa. W styczniu 2011 roku zmianie uległy również wartości limitów podatkowych.

Przejście na VAT w 2011 roku

Zgodnie z artykułem 113 ust. 1 znowelizowanej 2 grudnia 2009r. ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą, automatycznie objęci są zwolnieniem podmiotowym z podatku od towarów i usług, jeśli tylko prognozowana przez nich wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy, proporcjonalnie do okresu prowadzonej sprzedaży, równowartości 150.000 zł. W 2011 r. przedsiębiorcy, u których łączna suma sprzedaży opodatkowanej w roku poprzednim była większa niż 100 tys. zł i nie przekroczyła 150 tys. zł, mogli skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 15 stycznia 2011 r. Odpowiednio zasadę tę stosuje się również do właścicieli firm, którzy w roku 2010 rozpoczęli dopiero sprzedaż opodatkowaną, a limit 100 tys. zł. liczy się na zasadzie proporcji. Ze zwolnienia podmiotowego można zrezygnować. W przypadku przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej powinno to jednak nastąpić przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem|] VAT. Jednocześnie, prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT można w ciągu pierwszego roku prowadzonej działalności także też stracić. Dzieje się tak, w przypadku gdy faktyczna suma sprzedaży przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność gospodarczą w trakcie roku przekroczy limit określony w artykule 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a więc wartość 150 tys. złotych.