Przekazanie prywatnego majątku na cele firmowe - pytanie

Jak najlepiej dokonać przekazania prywatnego majątku, typu aparat fotograficzny itp. o wartościach do 3500 zł i powyżej tej kwoty? Lepiej zrobić to metodą liniową, czy jednorazowo? Sandra, Bydgoszcz

Przekazanie prywatnego majątku na cele firmowe - odpowiedź

Pani Sandro, niestety nie ma możliwości przekazania prywatnego majątku. Zakupów prywatnych nie można zaliczyć do kosztów działalności, ponieważ nie dotyczą one uzyskania przez Panią przychodów. Chyba, że użytkowałaby Pani swój prywatny majątek w celach służbowych.   Czy informację roczną o naliczonych składkach za poprzedni rok, mogę przekazać ubezpieczonym poprzez wysłanie wiadomości e-mail? Bartosz, Szczytna Jeżeli ubezpieczeni wyrażą zgodę na taką formę przekazania informacji rocznej o naliczonych składach, jest możliwe przekazanie informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej na skrzynkę e-mail ubezpieczonego. Z zastrzeżeniem, że roczna informacja dla osoby ubezpieczonej przekazywana drogą elektroniczną powinna być podpisana przy użyciu podpisu kwalifikowanego. Pracownicy powinny też złożyć oświadczenie, że wyrażają zgodę na wysyłkę elektroniczną informacji rocznej.