O dokonanie błędu nietrudno, wystarczy chwila nieuwagi i zrobiony przelew może trafić do kogoś innego. Wprowadzenie błędnego numeru konta i akceptacja przelewu mogą spowodować, że pieniądze za transakcję dostanie zupełnie obca osoba. Sprawdź co należy zrobić w przypadku przelewu na błędny numer konta.

Przelew - rodzaje błędów

Jak wynika z ustawy o usługach płatniczych banki mogą dokonywać przelewu wyłącznie na podstawie numeru konta bankowego jaki został wskazany przez nadawcę. Wykonując przelew warto jednak wprowadzić pozostałe dane odbiorcy, gdyż chroni to nadawcę w przypadku popełnienia błędu. Błędy jakie można popełnić wypełniając przelew:

  • wpisanie nieprawidłowego numeru konta odbiorcy,
  • wpisanie niepoprawnej kwoty przelewu,
  • wpisanie błędnych danych odbiorcy.

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego numeru konta (np. pomylenie cyfr). Przelew może zostać odrzucony przez bank, jeśli numer nie istnieje. Gdy okaże się że konto istnieje środki pieniężne trafią na niewłaściwe konto do osoby, która nie znamy. Gdy nadawca przelewu wprowadzi niepoprawną kwotę, przelew zostanie zrealizowany, chyba że nie posiada on wystarczających środków na koncie bankowym, wówczas nastąpi odmowa transakcji. Jeśli wprowadzi się błędne dane odbiorcy a numer konta będzie prawidłowy, bank zrealizuje przelew na rachunek podany przez nadawcę pomimo niepoprawnych danych.

Błędny przelew co zrobić?

Jeżeli okaże się, że dokonano błędnego przelewu na inny numer konta niż miał zostać wykonany, należy jak najszybciej powiadomić o tym bank. Jest możliwość anulowania bądź cofnięcia transakcji zależy to od statusu zlecenia płatniczego. w przypadku, gdy transakcja oczekuję na realizację wówczas nie powinno być problemu z jego cofnięciem i dokonaniem korekty. Kłopot pojawia się, gdy transakcja zostaje zaakceptowana a przelew zostaje zrealizowany. Powinno się wtedy za pośrednictwem banku wystosować pismo dotyczące wezwania do zapłaty w związku z otrzymaniem pieniędzy, które nie powinny do niej trafić. należy je wysłać za potwierdzeniem odbioru i zawrzeć następujące informacje:

  • dane swoje i odbiorcy wezwania,
  • powód wezwania,
  • określić kwotę jaką należy zwrócić,
  • podać termin zwrotu należności,
  • podać numer rachunku bankowego na który ma być zrobiony zwrot.

W przypadku, gdy osoba która otrzymała pieniądze w wyniku błędu, co wiąże się z bezpodstawnym wzbogaceniem się nie zwróci nam pieniędzy można wystąpić z powództwem o zapłatę kierując sprawę do sądu. Zobacz też:

rca zus smsapi mf e deklaracje