W obrocie gospodarczym zdarzają się sytuacje, kiedy to pojawiają się różnego typu roszczenia. Każdy nabywca towaru lub usługi powinien zaopatrzyć się w dokument, który będzie stanowił potwierdzenie zawarcia transakcji handlowej. Dowodem takim może być rachunek wystawiony przez przedsiębiorcę, który nie jest podatnikiem VAT, z uwagi na zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe.

Rachunek jako podstawa roszczeń

Praktyka pokazała, iż dobrym rozwiązaniem jest domaganie się wystawienia rachunku także w przypadku korzystania z usług medycznych u różnego rodzaju lekarzy specjalistów z różnych dziedzin. Tylko  rachunek może bowiem posłużyć jako podstawa do dochodzenia roszczenia w sytuacji, kiedy to świadczenie medyczne zostało wykonane w nieprawidłowy sposób. Jeżeli w następstwie tego nabywca usługi medycznej doznał jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, rachunek może pomóc w dochodzeniu swoich praw.

Bardzo ważne jest także to, żeby wystawiony rachunek był opatrzony właściwą datą. Jedynie taki dokument może posłużyć, jako podstawa do dochodzenia wszelkiego typu roszczeń względem podmiotu, który świadczył na naszą rzecz określone usługi. Rachunek może być wystawiany na gotowych drukach lub tez może być wypisany odręcznie.